”Disruption” kommer af det latinske ord ”disruptus”, som betyder ”bryde op” eller ”være i opløsning”. Disruption er således også udtryk for en voldsomt og radikal ændring i en branche.

Digitalisering i bred forstand er i høj grad en primær driver i disruption, og derfor er mange disruptive tiltag undfanget netop blandt digitale bureauer. Ligeledes hjælper mange digitale bureauer i disse dage virksomheder i andre brancher med netop at undgå at blive disrupted.

Nogle gange gennem defensive protektionistiske tiltag, og nogle gange ved offensivt at disrupte før andre gør det. Bureauerne hjælper virksomhederne med at være på forkant med nye teknologier og digitale tendenser, så de kan undgå at blive overhalet indenom af små og hurtigere ”disruptere” i deres felt.

Men husker bureauerne samtidig selv at kigge indad? Er man selv opmærksomme på de nye teknologiske platforme, der strømmer frem og kan overhale bureauerne indenom, hvis de ikke er opmærksomme?

Bureauerne skal spise deres egen medicin

Hver dag kommer der nye services og systemer, der ikke kræver evner udi programmering, nye e-handels platforme, der gør det nemt, billigt og hurtigt at oprette en shop med få klik.

Samtidig kan du købe færdiglavet design af hjemmesider for en slik på nettet, samt avanceret software, som automatiserer komplicerede processer, via simpel drag-and-drop.

Så skal virksomheder i en digitaliseret verden med self-service overhovedet stadig betale andre for at digitalisere virksomheden? Er det overhovedet nødvendigt med alle de nye slutbruger orienterede services, der kommer hver dag?

Rungende ja. De digitale bureauer er stadig yderst relevante for dig, men kun hvis de:

· Holder sig opdaterede på de nye platforme, der kommer, og kan hjælpe deres kunder med navigere i disse.

Du vil sjældent have tid og det fornødne fokus til at forholde dig til de teknologiske muligheder der findes, så en af bureauernes vigtige opgaver er kuratere, at give dig dette overblik og guide dig til de rette valg.

· Forstår at teknologi altid er et middel til et mål, og at de skal hjælpe deres kunder med at definere deres mål.

Kunder har et forretningsmæssigt behov, og bureauernes arbejde skal altid tage udgangspunkt i dette. Dette kræver en forståelse for både din forretning og dine kunders behov: Noget som en teknologisk platform (endnu) ikke kan klare.

· Forstår og kan løse komplekse opgaver, der ikke findes tekniske ”do it yourself” løsninger på.

De fleste opgaver af komplekse størrelser kræver stadig masser af erfaring, innovation og ekspertviden for at løse. Det kan du (endnu) ikke – og heller ikke selveste Google giver dig svaret.

· Går i reelle langsigtede partnerskaber med deres kunder.

Det traditionelle kunde-leverandør forhold i armslængde er ineffektivt i en tid, hvor de bedste resultater skabes, hvor der er en dyb forretningsmæssig forståelse til stede.

Derfor skal bureauer skabe fundamentet for blive en reel strategisk integreret forlænget arm for sine kunder, og du som virksomhed skal forstå, at hvis du sænker paraderne og lukker det rette bureau dybt ind i din virksomhed på den lange bane, så skaber du de bedste forudsætninger for kontinuerlig udvikling og digital agilitet.

Fakta

Martin Ibsen er Lead Concept Developer, og Mogens Sejer Iversen er CEO & Partner.