Forsvaret er luften med et udbud, der nok kan få et eller flere ferielammede reklamebureauer op af stolene.

Forsvaret har nemlig offentliggjort et udbud af en 4-årig rammeaftale for en større reklame- og markedsføringskampagne, der skal understøtte Forsvarets havmiljøvogterordning, der har været i luften siden 2006.

Den omfatter mennesker, der færdes på de danske have i deres fritid og fx har indvilget i at passe på vores farvande ved at melde om eventuelle olieudslip.

I øvrigt en indsats som reklamebureauet Brandstifter har håndteret kommunikationen omkring de senere år.

Der er tale om et ganske omfattende millionudbud, som du kan læse meget mere om her.

Forsvarsministeriet bistår i øvrigt Forsvaret (Værnsfælles Forsvarskommando) med udbuddets praktiske gennemførelse.

Tilbudsfristen er fastsat til mandag den 4. september kl. 12.00.

jml