Det går godt i HedeDanmark, der er Skandinaviens største inden for drift, pleje og udvikling af grønne områder.

Vækst kan dog indimellem også have sine udfordringer. For i takt med opkøb og nye forretningsområder er der over en årrække opstået en cocktail af navne, logoer og brands inden for HedeDanmark.

– Selvom vi vidste, at navnet HedeDanmark står stærkt i markedet, så skabte den forretningsmæssige knopskydning løbende forvirring – også internt, siger Anders Lehmann, kommunikationsdirektør i HedeDanmark.

– Vi havde brug for mere klarhed og konsistens samt en fast køreplan for, hvordan vi fik integreret nye virksomheder i HedeDanmark-brandet. Vi inviterede derfor Clienti med på opgaven som sparringspartner på strategi, branding og en ny visuel identitet.

En solid platform at bygge videre på

Charlotte Liendgaard Vigh, strategisk direktør hos Clienti ser tilbage på en omfattende, men også utrolig spændende brandopgave.

– Vi lagde fra land med markedsanalyser, workshops og samtaler med hele organisationen, herunder også med mange af HedeDanmarks samarbejdspartnere.

– Det gav alt sammen værdifuldt input til, hvordan vi kunne samle virksomheden på tværs af markeder og forretningsområder og skabe klare retningslinjer for brandet. Vi har undervejs fået lov til at være med inde i maskinrummet, og det gør altså en stor forskel – både for processen og resultatet.

Der er bred enighed om, at man hos HedeDanmark nu har fået en platform – en konsistent brandarkitektur – der knytter HedeDanmarks forretningsområder langt tættere sammen.

Og som samtidig giver en klar strategi for nye opkøb, både nationalt og internationalt. Dertil kommer en ny visuel identitet, der er mere moderne og præcis i forhold til dér, hvor virksomheden er i dag.

– Clienti har i løbet af processen vist stor forståelse for HedeDanmarks vidtfavnende forretning og aktiviteter som international grøn servicevirksomhed, fortsætter Anders Lehmann.

– Det gælder både i forhold til HedeDanmarks værdier og rødder – hvor vi kommer fra –  og i forhold til, hvor markedet og en stadig mere global verden bevæger sig hen.

Den nye brandarkitektur er allerede sat i værk nationalt og internationalt, mens den nye visuelle identitet vil blive faset ind på materialer, biler, bygninger og arbejdstøj i løbet af det næste år.  

Fakta:

• HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område.

• Med cirka 800 medarbejdere og en årlig omsætning på cirka 1.7 mia. er HedeDanmark ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne.

• HedeDanmark er ejet af Hedeselskabet.

• Clienti blev etableret i 2011 og er et full-service bureau med afdelinger i Aalborg og Aarhus.

• Bureauet beskæftiger godt 50 medarbejdere.