Den danske samfundsøkonomi har forladt sin dvale, og annoncørerne viser sig klar til at bruge flere penge. Det viser en ny rapport fra MyResearch, der bl.a. står bag den årlige image-analyse blandt bureauer; MyImage.

206 marketingdirektører medvirker i CMO trendanalysen, der viser, at marketingbudgetterne står til at vokse med 3,3 pct. i år. Det er i sig selv en pæn stigning, og et markant hop i forhold til den tilsvarende analyse fra sidste år. Her lød forventningen på 2,2 pct.

CMO trendanalysen er blot en af tre analyser, der udkommer i én og samme rapport fra MyResearch. De to øvrige er en stor nøgletalsanalyse af bureauer med over 10 mio. kr. i bruttoavance (i alt 153 bureauer fordelt på 5 bureautyper) samt den årlige trendanalyse blandt bureaudirektører.

De små æder sig ind på de store

Den ret betydelige vækst i marketingbudgetterne burde give anledning til tilsvarende begejstring hos bureaudirektørerne. Trendanalysen blandt direktørerne viser imidlertid, at de under ét er tilfredse og positive, men at optimismen er løjet af:

I gennemsnit forventes en stigning i bruttoavancen i år på 10 pct. – tilsvarende forventning sidste år lå på 13 pct. Den aftagende stemning hos bureaudirektørerne er på kringlet vis alligevel forbundet med marketingdirektørernes.

For hvad trækker de øgede marketinginvesteringer hos annoncørerne? Primært inhouse marketing-ressourcer og sekundært køb af media-ydelser, fremgår det af analysen. Fees til bureauer og eksterne konsulenter er stagnerende.

Den forventede vækst i marketingbudgettet deles af både de store og mindre annoncører, men hold især øje med de mindre annoncører, der bestemt gør deres for at blive større. Hver 10. annoncør med et marketingbudget på under 20 mio. kr. vil i år øge budgettet med mere end 20 pct. Det er nok for tidligt at tale tendensen op, men her antyder tallene, at de små og agile er mere ambitiøse end de store – og måske magelige.

Fakta

• Trendanalysen 2017 er sponsoreret af Adobe, Ambition, Intermail og Magnetix.

• CMO trendanalysen bygger på besvarelser fra 206 marketingdirektører.

• Bureaudirektørernes trendanalyse bygger på svar fra 106 bureaudirektører.                

• Nøgletalsanalysen rummer 153 bureauer – heraf 61 reklamebureauer, 44 digitale bureauer, 17 mediabureauer, 21 PR-bureauer og 10 designbureauer.

• Trendrapporten fra MyResearch, som indeholder resultaterne fra de 3 analyser, koster 3.950 kr. ex. moms og den trykte rapport kan købes hos MyResearch, adm. direktør Mogens Østergaard, mo@myresearch.dk, tlf.: 41 90 34 01.

• Medlemmer af Dansk Markedsføring får 10 pct. rabat på rapporten.