Hovedformålet med "Vi cykler til arbejde"-kampagnen har siden begyndelsen i 1997 været at få flere danskere til at cykle på arbejde. DSB er sponsor for kampagnen. 
Op mod 100.000 personer deltager i disse år i kampagnen, som i 2011 kostede organisation bag, Cyklistforbundet, omtrent 8,8 millioner kroner.
Pengene er dog særdeles godt givet ud, viser en ny undersøgelse foretaget af rådgivningsvirksomheden Cowi, som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund,
Rådgivningsvirksomhedens analyse konkluderer således, at "Vi cykler til arbejde"-kampagnen ”med brug af de centrale antagelser og forudsætninger”, som det lyder, har bidraget med en nettonutidsværdi på 43 mio. kr. til det danske samfund, hvilket svarer til en forrentning af kampagnemidlerne på 356 procent.
- Det var vigtigt for os at få opgjort i kolde kontanter, hvilke samfundsmæssige konsekvenser kampagnerne og cyklismen har medført. Der har altid manglet en kold, kontant beregning, der viser værdien af øget cyklisme. Det har derimod aldrig skortet på udregninger af bilismens velsignelser, når en ny motorvej endnu et sted i Jylland skulle præsenteres, siger Frits Bredal, kommunikationschef i Cyklistforbundet. 
Den suverænt største gevinst ved kampagnen er sundhedsgevinster, men reduktion af trængsel på vejene udgør også en relativt stor post. Opgørelsen af sundhedsgevinsterne er baseret på opgørelser af de gavnlige virkninger ved motion, som dog ”er forbundet med væsentlig usikkerhed”, som det lyder i rapporten.
- For at belyse denne usikkerhed er der gennemført en breakeven-analyse, der viser, at hvis enhedsværdien for sundhedsgevinsterne reduceres til en tredjedel, så opnås en nettonutidsværdi på 0 svarende til en forrentning på 5 procent, står der i Cowis rapport.
Det betyder også, at den høje forrentning, som analysen viser, "skal fortolkes med stor forsigtighed".