”Det er naturligvis dejligt med den anerkendelse, der ligger i at modtage en pris. Men for mig er det måske endnu større med anerkendelse i Danmark. Når jeg ser på de kampagner, der har vundet herovre, mener jeg faktisk, at niveauet er højere i Danmark”
Ordene er Per Djervig-Chambys, der for Sepia kunne returnere med en bronzepris for en kampagne for Danske Bank.
Grundlæggende var de sociale medier det store fokuspunkt for konferencen, men der var blandt de danske deltagere stor enighed om, at der fortsat er et stykke vej, før der er fundet en formel på brugen.
– De sociale medier har måske fyldt mere, end de er berettiget til. For når jeg ser på de cases, der blev præsenteret, så står det klart for mig, at det ikke er færdige cases. Eksempelvis mangler de den volumen, man kunne forvente, siger Jan Køhler fra RelationshusetGekko.
– Det at optræde som virksomhed på de sociale medier er meget vanskeligt, for man bliver gennemskuet og dermed dømt ude med det samme. Verden er meget parat til at blive kommunikeret med og til på de sociale medier, men virksomhederne har ikke samme parathed – heller ikke herovre, supplerer Per Djervig-Chamby.
Niveauet var højt
Det faglige niveau på konferencen var højt, men de danske deltagere er enige om, at vi i Danmark bestemt kan følge med i det internationale selskab.
– Det er mit indtryk, at konferencen havde et højt fagligt niveau. De ting vi gør i Danmark på det digitale og postale er måske lidt anderledes, men det står klart, at vi er ikke bagud. Det gælder også for min egen virksomhed, hvor jeg er glad for at blive bekræftet i, at de tanker, vi gør os bestemt ikke er bagud i forhold til det, jeg hører på denne konference, siger Jens Heiede fra TrygVesta.
Det er en viden, som Per Djervig-Chamby er enig i:
– Den restriktive, danske markedsføringslov betyder, at vi i Danmark er tvunget til at tænke løsningerne dybere, mere begavet og ikke mindst mere kreativt. Det er et mesterskab, som skarpt adskiller DM-bureauerne fra det traditionelle bureautankesæt. Det er i det perspektiv vi skal forstå, hvorfor danske DM-bureauer vinder så mange af priserne i USA, siger han.
– I Danmark er vi på dialogmarkedsføringen lidt længere fremme end mange andre steder. Det skyldes vores små målgrupper, og juraen har også indflydelse. Det jeg ser nu, er at hvor vi har haft fordele af små markeder, har amerikanerne nu fordele ved de store markeder, fordi CRM, dataindsamling og systemsiden kommer til at fylde så meget af det strategiske arbejde, tilføjer Jan Køhler fra RelationshusetGekko og understreger sin holdning om, at danske virksomheder skal være vågne nu, hvis de skal kunne følge med.
Meget at lære
At der var meget for den danske delegation at komme efter på DMA-konferencen er de fleste deltagere enige i.
Lars Kirstein Andersen fra Strålfors udtrykker det således:
– Det er en intens viden, der leveres på DMA-konferencen – specielt når den kombineres med de faglige diskussioner, man efterfølgende har med de øvrige deltagere. Jeg kommer hjem med nogle ret konkrete sager, som jeg kan arbejde direkte videre med, siger han.
– Det gælder eksempelvis omkring mediemix, hvor de nye medier kan bruges til at skabe fokus på brevet, så det hele indgår i en større sammenhæng, fortsætter Lars Kirstein Andersen.