Også fremover skal OMD varetage mediasiden for Danske Spils produkter. Det er ifølge Markedsførings oplysninger blevet afgjort oven på et EU-udbud, der også omfattede Mediacom og Aegis.

Bureaukonkurrencen skulle oprindeligt have været afsluttet med kontraktunderskrivelse i slutningen af april, men konkurrencen blev annulleret af Danske Spil og Rambøll Management, der varetog den komplekse proces.

Dengang sagde manager i Rambøll, Martin Haaning:

– To af de tre mediabureauer havde lavet fodfejl, der gjorde, at deres anmodninger blev vurderet til at være ukonditionelle. Ikke alvorlige fejl, men hvis Danske Spil valgte at se stort på dem, så kunne der falde brænde ned i form af efterfølgende klagesager. Derfor lod vi hele udbudet gå om – ikke fordi det tilbageværende tilbud var dårligt, men udelukkende fordi det var et spørgsmål om egentlig fri konkurrence.

Ifølge Markedsførings oplysninger var det Mediacom den eneste, der havde gjort det rigtigt i første omgang, mens OMD og Aegis klarede de juridiske skær i anden omgang, så konkurrencen blev gennemført.

Der var oprindeligt indlagt et stort tidspænd mellem kontraktunderskrivelse og ikrafttræden, og det er alt overvejende den tid, man har kunnet bruge af i anden ombæring af EU-udbudet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danske Spils marketingdirektør, Klaus Lohse.

peng