Lørdag 25. juni 2016

Fængsel til konkurrence-snydere

20. dec 12 Kampagner Skrevet af Christian W. Larsen
0

Nu kan virksomhedsledere risikere seks års fængsel og bøder på op til 20 mio. kr. for at overtræde konkurrenceloven.

Folketinget vedtog i går en markant straf-forhøjelse til virksomheder, der bryder konkurrenceloven. Det gik endda så vidt med skærpelsen af lovgivningen, at også straffeloven måtte ændres.

Tidligere ville mindre forseelser blive straffet med bøder på mellem 10.000 kr. og 400.000. Det grundbeløb rækker nu op til fire mio. kr. i bøde i de mindre sager. For forsætlige og grove overtrædelser af konkurrenceloven – fx i kartelsager – vil bøderne kunne løbe op i 20 mio. kr., og de skyldige vil kunne idømmes op til seks års fængsel.

Den høje straframme har den konsekvens, at politiet nu får adgang til rum- og telefon-aflytning, når de efterforsker sager, hvor mistanken er grove brud på lovgivningen. Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2013.

 

Du har ikke adgang til at tilgå siden. Artiklen er forbeholdt medlemmer. Hvis du er medlem kan du logge ind her. Hvis du ønsker at købe et medlemsskab, kan du gøre det her.