Lysholm Reklamebureau måtte sige farvel til bl.a. to af de større kunder i seneste regnskabsår, og det har sat sit tydelige præg på regnskabet for 2005/06.
Bruttoresultatet blev halveret til 3,556 mio. kr. og driftsresultatet faldt fra et plus på 1,337 mio. kr. til et minus på 909.436 kr., hvilket har betydet, at mere end halvdelen af aktiekapitalen er tabt.
Leif Lysholm fortæller, at den voldsomme nedgang skyldtes tabet af bl.a. to større kunder.
– En af vores medarbejdere blev ansat på A-apoteket og tog omsætningen med til en nyoprettet in-house funktion, og SCA flyttede budgettet til Sverige. Det er begivenheder, der er svære at gøre noget ved, og der var ikke andet for end at skære til, hvor vi kunne og så begynde forfra. Heldigvis er det gået godt. Vi har fået flere nye kunder, og vi forventer at have retableret aktiekapitalen i indeværende regnskabsår, siger Leif Lysholm.
I regnskabet er medarbejdertallet faldet fra 11 til 10, så personalereduktionen har været mindre end faldet i aktivitet, og derfor er personaleomkostningerne den primære årsag til underskuddet. Der har i regnskabsåret reelt været skåret yderligere ned, men med de nye kunder er bureauet nu tilbage på 10 medarbejdere, fortæller Leif Lysholm.
I forbindelse med de mistede kunder sidste år i november blev Leif Lysholm’s datter, Mai-Britt Jønsson udnævnt til adm. dir i bureauet. Hun var tidligere projektleder og daglig leder og har været ansat i 10 år.
Leif Lysholm forsætter i bureauet, men som ejer og bestyrelsesformand. fin