Tuborgfondet har offentliggjort en ny visuel identitet, som bl.a. betyder nyt logo og et farveskift til rød.

Fondet støtter gennem flerårige partnerskaber og store og mindre bevillinger de frivillige fællesskaber, som gør en indsats inden for musik, sport, uddannelse og de sociale initiativer over hele landet, og den nye visuelle identitet markerer et styrket fokus på de frivillige ildsjæle, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det er et ønske om at kommunikere mere klart, hvad Tuborgfondet står for, der er årsagen til, at vi i dag lancerer en ny visuel identitet for den gamle fond fra 1931, siger Anne-Marie Skov, der er direktør for Tuborgfondet.

- Vi er stolte over den nære forbindelse til Tuborg, men samtidig skal vi som almennyttig fond vise, hvem vi er, og hvad vi støtter, siger hun.

Den nye visuelle identitet betyder, at den tidligere grønne farve (se det gamle logo under artiklen) er skiftet ud med rød, og det handler om, at rød symboliserer passion, begejstring - og det at have hjertet med i sine handlinger.

- Selvfølgelig er vi stadig tæt på og sammen med Tuborg i mange sammenhænge - det er fra bryggeridriften pengene til vores uddelinger kommer. Visuelt kommer det til udtryk gennem vores brug af Tuborgs logo, og vores navn sikrer naturligvis også forbindelsen til Tuborg og vores fælles historie, siger Anne-Marie Skov.

To bureauer står bag

Forud for resultatet ligger et grundigt forarbejde, hvor fondet i samarbejde med bureauerne Kontrapunkt og Hello Monday har udviklet den nye identitet.

- Vi har diskuteret værdier, forbilleder og retning for Tuborgfondet. Vi er sat i verden for at gøre en forskel og støtte projekter til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv. Med et øget fokus på frivillighed og fællesskaber bliver den røde farve også et symbol på dette, siger Anne-Marie Skov.

Tuborgfondets nye slogan spinder samtidig en rød tråd til Tuborg, ”der gør livet lidt grønnere” og ”gør noget ved musikken” - mens fondet ”gør noget ved fællesskabet”.

- Vi har valgt et slogan, der forpligter og som understreger, at vi som fond mener, at vi kan bidrage til at skabe nye måder at samarbejde på.

Det er Kontrapunkt, som har tegnet fondets nye logo, og der ligger hundredvis af penselmalede skitser til grund for det endelige valg, forklarer designdirektør i Kontrapunkt, Bo Linnemann.

- Vi ønskede et udtryk, der signalerer både det rå og ufærdige, som inviterer til at skabe noget sammen. Håndskriften understøtter fællesskabet, da det er vores alles værktøj til at formidle og komme til orde. Detaljen i håndskriften afspejler mangfoldigheden blandt mennesker. Ingen håndskrifter er ens. Og det passer godt til de værdier, Tuborgfondet står for, siger han.

Identiteten bliver i løbet af foråret implementeret på alle platforme - og 2. maj lancerer fondet en ny hjemmeside.

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.