Inden for det sidste halvandet år har 20 bygge- og håndværksfirmaer i hele landet fået bøder på mellem 10.000 og 50.000 kroner, fordi de i deres markedsføring har annonceret med, at de var omfattet af en byg-garantiordning.

Hvis man som erhvervsdrivende fortæller, at man er omfattet af en garantiordning – uden at være det – er det en klokkeklar overtrædelse af markedsføringsloven, og så står man til en klækkelig bøde.

De 20 firmaer havde på forskellige måder i deres markedsføring oplyst, at de var omfattede af Dansk Byggeris Byg Garanti, selv om de i realiteten slet ikke var medlemmer af Dansk Byggeri og dermed heller ikke omfattet af Byg Garanti-ordningen.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe hilser ifølge forbrug.dk afgørelserne velkommen, fordi de sender et klart signal om, at denne form for vildledning ikke kan accepteres.

- Oplysningen om, hvorvidt en håndværkers arbejde er omfattet af en garanti, er noget, som mange forbrugere lægger stor vægt på, når de skal vælge en håndværker. Det er derfor vigtigt, at der er en klar konsekvens, hvis en håndværker uretmæssigt markedsfører sig som værende omfattet af en garanti, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Ifølge gældende retspraksis straffes denne type overtrædelser af markedsføringsloven som udgangspunkt med en bøde på 20.000 kroner, men der kan i de enkelte sager være tale om formildende - eller skærpende - omstændigheder, som vil få betydning for bødens størrelse.

Det er Dansk Byggeris praksis at politianmelde alle virksomheder, som uberettiget markedsfører sig med Byg Garanti. Anmeldelse sker til politiet, der herefter – som led i en fast procedure – sender sagerne til vurdering og udtalelse hos Forbrugerombudsmanden, inden der rejses endelig tiltale i sagerne.