Resultaterne fra årets Trends-undersøgelse blandt annoncører og forbrugere lægger sig på nogenlunde samme niveau som sidste år. Forventningerne er generelt lave, men på flere områder har de stabiliseret sig på et acceptabelt niveau.

Sidste år kvalte de generelle økonomiske tilbageslag de spirende forhåbninger blandt annoncørerne om, at krisen var ved at være ovre. Trends’12 gav derfor et ret dystert billede af situationen, og det fastholdes på flere områder med Trends’13.

Krisen er med andre ord blevet hverdag, og annoncører og medier må indstille sig på nye tider. Dem, der vinder, er dem, der har tilpasset sig de nye markedsvilkår, og som har indstillet sig på, at de gamle tider ikke kommer tilbage.

På plussiden ser vi dog:

· Reklamebudgetterne blev øget i 2012.

· Andelen af annoncørerne, der forventer større reklamebudgetter i 2013, er større end andelen, der forventer et mindre budget.

· Der er forventninger om øget omsætning i egen virksomhed.

· Online-medierne fortsætter fremgangen, både ift. brug og forventninger om brug i 2013.

På negativsiden ser vi:

· Befolkningen reagerer på den faldende realløn og forventer at bruge færre penge på forbrug generelt, men flere penge på fødevarer.

· Både befolkning og annoncører forventer fortsat, at væksten på forbrugs- og finansmarkederne ligger et par år ude i fremtiden.

· Der er generelt ikke forventning blandt annoncørerne om øget omsætning i ens egen branche.

· Online-medierne fortsætter fremgangen, både ift. brug og forventninger om brug i 2013.

· Der er ikke den store omstillingsevne og -vilje i forhold til nye medier

Læs mere om hvordan det gik reklamebudgetterne, og hvordan det kommer til at gå i 2013 her. Og du kan læse læse mere om annoncørernes og forbrugernes forventninger til økonomien og forbruget i de kommende år her.

Bestil hele vores PowerPoint-præsentationsrapport – gratis – ved at skrive til Jacob Falk på jfe@megafon.dk - eller ring på 77 41 41 41.