Virksomheder med både kvinder og mænd i direktionen og i bestyrelsen er bedre rustet til at opnå bæredygtige gevinster. Det viser forskning fra Harvard Business School. Med rapportens egne ord: ”Kønsinkluderende lederskab og CSR er tydeligt forbundet.”

– Konklusionen er entydig, nemlig at det, der er godt for kvinder, også er godt for virksomheder og samfundet i bredere forstand, siger Benja Stig Fagerland, prisvindende økonom, forfatter og rådgiver på SHE-conomy.com, der fokuserer på  sammenhængen mellem kvinder, marked, resultater og ledelse.

Prøv at uddybe det?

– Kvinder i ledelserne betyder, at virksomhederne investerer flere penge i CSR-strategier, og da vi ved, at bæredygtig udvikling og social ansvarlighed også giver flere penge på top- og bundlinje, og at forbrugerne vil efterspørge det endnu mere i fremtiden, er det sundt for forretningen at ansætte kvinder i topjobs, fortætter hun.

Analysen fra Harvard Business School ser på Fortune 500 selskaber, og korrigerer for de faktorer (fx geografi, brancher osv. red.), der kunne skævvride resultaterne, men uanset hvor mange korrektioner, forfatterne foretager, er kvindelige ledere mere villige end deres mandlige kolleger til at investere i bæredygtighed.

Hvorfor tror du, det er sådan?

– Det er for så vidt enkelt. Kvinder er mere interesserede i værdier, der rækker ud over selve produktet. Da Anita Roddick grundlagde Body Shop var det jo ikke sæben, der interesserede hende, men det større bæredygtige billede, som sæben var en del af.

– Ser vi på humanitære organisationer, tiltrækker de ofte dygtige kvindelige ledere. Her er en mission, der er større end et produkt eller en service, så kvinders ambitioner og udsyn er anderledes end mænds – hvis det må være tilladt at generalisere.

Summa summarum:

– Faktisk vil jeg gå så langt som at hævde, at selv om mænd også er villige til at investere i bæredygtighed, så er kønsneutrale direktioner og bestyrelser i stand til at løfte kvaliteten, ikke bare kvantiteten, af CSR-strategierne. Og det fortæller os, at ansættelse af dygtige kvinder i topledelser er endnu mere gavnlige for virksomheder, end analysen af bæredygtighed fra Harvard antyder, slutter Benja Stig Fagerland.

Rapporten findes her.

Læs mere om Benja Stig Fagerland her