De fleste af os, der indimellem besøger det sociale netværk LinkedIn, ser det sikkert primært som et forretningsrelateret  et af slagsen, som gør det lettere at holde styr på kontakter og måske præsentere sig selv – eller sit brand/virksomhed – overfor resten af verden.  

Kort sagt som en form for ”seriøs”, eller måske snarere ”professionel”, pendant til Facebook.

Men her går mange af os måske en smule galt i byen, da vi ikke har indset potentialet i at bruge LinkedIn til at styre kunderelationer og øge salg, selvom netværket efterhånden har nået en kritisk masse på 120 millioner brugere i 200 lande.

Sådan lyder det i hvert fald fra konsulentvirksomheden Innovisor, som mener, at LinkedIn via metoden ”Swarm the Target”, rummer en mulighed for at tjene penge på en virksomheds forretningsmæssige DNA,  eller ”relationelle kapital”, som det så fint betegnes i en pressemeddelelse.

- I de fleste virksomheder er LinkedIn et overset redskab til at afdække den tavse viden om en virksomheds kollektive relationer. Sociale netværk kan bruges strategisk til at skabe konkurrencefordele, og det er en metode, som ikke kan kopieres af konkurrenter, fordi den tager udgangspunkt i de ansattes personlige relationer, lyder det fra partner Jeppe Vilstrup Hansgaard fra Innovisor.

Terminologien ”Swarm the Target” stammer fra den sværmende adfærd, der udvises af dyr, som bevæger sig i større flokke.  Det kan ifølge Innovisor sidestilles med dagligdagen i mange organisationer, hvor det handler om, at bevæge sig i samme retning, holde sig tæt sammen og undgå alt for mange sammenstød.  

Relationsmarkedsføring?

Når en medarbejders kontakter er kortlagt, og data er evalueret, kan virksomheden reagere og målrette salgsindsatsen i forhold til eksisterende kunder og fremtidige ønskekunder.

- Metoden kan iscenesætte kundedialogen og målrette interaktionen med kunderne. Det gør en virksomhed mere fleksibel og i stand til at handle på de rigtige kontakter og forretningsmuligheder. Det giver også medarbejderne en reel indflydelse på, hvordan den overordnede strategi eksekveres i det daglige, hvilket i sidste ende påvirker engagementet og arbejdsglæden i en virksomhed," forklarer Jeppe Vilstrup Hansgaard.

”Swarm the Target”-metoden viser, at ledere fremover skal påtage sig rollen som arkitekt for de sociale systemer og processer i virksomheden, for at sætte medarbejderne i stand til at træffe bedre beslutninger og forfølge de rette kunder.

- Enhver branche og virksomhed kan gøre brug af metoden, men jeg forudser især, at videnstunge virksomheder er dem, der kan høste de største fordele af at integrere en mere strategisk anvendelse af sociale netværk i deres salgsarbejde, siger Jeppe Vilstrup Hansgaard.

Han talte fornylig på en masterclass for MBA studerende ved Henley Business School. Det kan du se en video om herunder.