Udviklingen går stærkt hos Nordjyllands Trafikselskab (NT), som på flere måder skiller sig positivt ud blandt landets kollektive trafikselskaber.

Aktuelt har NT sammen med Region Nordjylland og Nordjyske Jernbaner overtaget den regionale togdrift fra DSB, og tidligere på året indgik trafikselskabet et fornemt samarbejde med GoMore og Aalborg, Frederikshavn og Hjørring kommuner om etablering af 13 samkørsels-stoppesteder.

Trafikselskabet har en vision om at sætte nye standarder for åbenhed og har i den forbindelse indgået et samarbejde med Aalborg-bureauet Publicity. Samarbejdet skal bidrage til at udbrede kendskabet til NTs projekter både regionalt og nationalt:

– Vi har en overordnet strategi om at øge mobiliteten i Nordjylland. Et af midlerne til at nå dette mål er at øge kommunikationen, fortæller Mette Henriksen, chef for salg og kunder hos NT.

– Dels til nordjyderne, så kendskabet til vores både nye og gamle produkter er så højt som muligt, og dels også til resten af landet for blandt andet at tiltrække nye samarbejdspartnere.

– Her ser vi et stort potentiale i samarbejdet med Publicity, idet vi sammen kan synliggøre og skabe både offentlig og politisk opmærksomhed omkring de mange nye initiativer, der de seneste år har gjort os til en foregangsregion på området for kollektiv trafik.

NT er en ønskekunde

Hos Publicity, der er et af regionens største presse- og kommunikationsbureauer, ser man først og fremmest ind i et stort PR-potentiale i NT’s projekter. Det skyldes ikke mindst, at NT på en række områder vælger at gå nye veje:

– NT er en betydelig dansk trafikaktør, som vækker opsigt både inden- og udenlands. Ikke mindst derfor er det en ønskekunde for os at være med til at synliggøre yderligere, siger direktør i Publicity, Esben Lind.

Publicity har netop assisteret NT og herunder Nordjyske Jernbaner i forbindelse med overtagelsen af den regionale togdrift i Nordjylland.

NT er ejet af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner og står for administration, markedsføring og planlægning af den kollektive trafik i Nordjylland. Herunder bustrafik og flextrafik samt den regionale togdrift fra august i år.