Articles tabs

Courses tabs (CT)

custom add this

Hjælp forbrugerne til forståelse

Flere danske virksomheder og reklamebureauer forsøger sig i disse tider med at give penge til velgørende sager eller NGO’er, som en del af en marketingaktivitet der skal styrke brandets image. Nogle virksomheder har denne type donationer som hele deres CSR-program. Problemet er bare, at danske forbrugere ikke falder for det, og at det er problematisk at tro, at filantropi er det samme som CSR, som på dansk betyder, virksomheders sociale ansvar. Det betyder ikke, at virksomheder skal stoppe med at støtte gode sager, eller at velgørenhed ikke tilfører goodwill. Det betyder bare, at dette ikke i sig selv kan gøre det ud for et CSR-program, og at reklamebureauerne i stedet skulle hjælpe virksomhederne med at formidle hvordan virksomheder tager ansvar for omverdenen i deres forretning. For det er kernen af CSR:

Idealet i bæredygtig forretning er, at virksomheder tænker langsigtet i forhold til økonomi, miljø og mennesker, og at deres handlinger i kerneforretningen afspejles af denne omtanke, således at vi som menneskerace skaber de bedste betingelser for os selv. Der findes en række konkrete anvisninger for CSR, som virksomheder kan følge for at blive mere bæredygtige. Af disse kan f. eks FN’s Global Compact vælges. Dette sæt retningslinier berør bl.a FN’s menneskerettighederne og miljøkonvention.  

Når man er bekendt med denne viden, siger det sig selv at CSR ikke er det samme som filantropi. En virksomhed der udleder kemikalier i spildevand i Indian ikke socialt ansvarlig af, at støtte Red Barnet. Virksomheder kan ikke købe aflad for miljøsvineri og overtrædelse af menneskerettighederne, ved at give penge til en almennyttig sag eller til en NGO. 

"Godhed" er ubæredygtigt

Ikke desto mindre har cause-related marketing fået megen opmærksomhed i Danmark, fordi en gruppe dygtige marketingfolk har taget begrebet til sig. Denne tilgang til virksomheders sociale ansvar stammer fra Storbritannien og USA, som modsat Danmark er anglosaksiske lande, med en mere hierarkisk kultur, hvor der er mere tradition for velgørenhed end der er i det egalitaristiske Danmark (hvor de fleste er mest tilpas ved tanken om at alle mennesker er lige). Det betyder i sidste ende, at når en virksomhed prøver at markedsføre sig på velgørenhedstiltag kan danskerne blive ret skeptiske. Specielt hvis det produkt der markedsføres på ’godhed’ i sin natur er ubæredygtigt, som det er tilfældet med f.eks. benzin, biler, flaskevand, etc.; eller hvis det kommer frem at et initiativ ikke har haft den lovede effekt. Brandet kan på den måde komme til at fremstå hyklerisk.

Langt de fleste danske forbrugere ønsker, at virksomheder tager ansvar og opfører sig ordentligt, men de er skeptiske overfor noget der lugter af at være et reklamestunt. Fordi de ved, at der er blevet manipuleret med dem, i alt for lang tid. Fordi de gennem lang tid er blevet udsat for en reklamebudskaber rig på løfter, men fattig på opfølgning, og derfor har udviklet en nærmest allergisk reaktion på overdrivelser og falske løfter. De vil have gode produkter, der er produceret med omtanke for omverdenen, og mange ønsker både en reel handling fra virksomhedernes side og, at det bliver nemmere for dem som forbrugere at gennemskue, hvad det er for en forskel, virksomheders CSR-tiltag gør. Først da kan de som forbrugere kan tage et kvalificeret valg, når de står i butikken. I dag er der alt for megen usikkerhed omkring, hvilken reel effekt det giver at købe ansvarligt.

Selvom alle der arbejder med CSR ved hvor komplekse både problemstillingerne og effekterne er, kræver forbrugerne at det er både let og hurtigt at forstå. Det er her at man som marketing -eller kommunikationsprofessionel, kan hjælpe virksomhederne med at simplificere deres budskaber, dokumentere dem og gøre al den nødvendige viden tilgængelig for omverdenen.

Der findes brands som Innocent Smoothies, Beisikeli og Ben & Jerrys, for hvem det er lykkedes at skabe en klar kommunikation om deres reelle ansvarlige valg. Disse virksomheder belønner forbrugerne med både præference og indkøb. For eksempel omsætter Innocent Smoothies, som blev stiftet i 1999, i dag for over 100 mill. pund i de ni lande, hvor de sælger deres produkter.

Josefine Campbell er serieiværksætter og innovatør. Desuden underviser Josefine på CBS og hos Lederne. Hun har tidligere fungeret som konsulent for virksomheder som Carlsberg Group, Kvadrat og OECD. Josefine er drevet af en passion for at forny og forbedre den måde vi driver virksomheder på. Se mere på www.josefinecampbell.com

Kommentarer