Articles tabs

Courses tabs (CT)

custom add this

Nudge og grønne fodspor

Hvordan kan vi træffe bedre beslutninger? Hvordan kan vi i højere grad handle i overensstemmelse med vores egentlige præferencer? Det er to af de centrale spørgsmål, som fænomenet nudge handler om.

Nudge – eller på dansk ”at puffe” – drejer sig grundlæggende om at give folk de rette inputs og redskaber, så vi kan træffe de rigtige beslutninger i vores liv. Så vi handler mere konstruktivt. Et puf er nogle gange det der skal til, for at gøre det vi egentlig gerne vil.

Så vi handler til gavn for vores helbred, vores velstand, vores lykke som det lyder fra adfærdsøkonomen Richard Thaler, professor ved University of Chicago og medforfatter til bogen Nudge. Bogen der bragede igennem lydmuren i 2008 og dannede skole.

Prøv at overveje hvilken af disse to bilister som foretager det mest klimavenlige bilskifte. Forretningsmanden Adam som udskifter sin benzinsluger, der kører 5 kilometer på literen, til én der kører 6 kilometer på literen.

Her over for står vegetaren Beth, der tænker på miljøet. Hun køber en lille bil der kører hele 17 kilometer på literen bil i stedet for hendes gamle, der kørte 13 kilometer på literen.

Hvis de kører lige mange kilometer på et år, er det så Beth eller Adam som reducerer deres benzinforbrug mest?

Indgroede vaner leder os på afveje
Men hvorfor skal vi dog puffes til at handle, som vi selv ønsker? Kan vi ikke bare handle ud fra vores præferencer? Er der virkelig brug for at blive ”nudget”?

Det korte svar er Ja. Først og fremmest er det nemlig erkendelsen af, at vi ofte er mindre rationelle, og knap så dygtige som vi tror, til at træffe de konstruktive, gode beslutninger, der afspejler vores faktiske ønsker og som tit også tjener vores eget bedste.

Prøv lige at regn efter, om det virkelig var Beth som reducerede sine benzinomkostninger mest.

Talrige af den slags forsøg dokumenterer den samme tendens: Vores intuitioner om vores egen adfærd er ofte forkerte, for kortsigtede eller for optimistiske. Vælg selv.

Vi tror, at vi vil handle på én måde, men gør i stedet tit noget helt andet. Nogle af disse afvigelser fra vores ”plan” er pudsige og har ikke nogle alvorlige konsekvenser. Andre afvigelser derimod kan have store omkostninger for den enkelte og for samfundet.

Skrald på fortovet – eller i skraldespanden?
Dansk Nudging Selskab udførte, med Pelle Guldborg Hansen (grundlægger og postdoc i filosofi) i spidsen, en række kontrollerede forsøg, som havde til formål at undersøge om man kunne opmuntre folk til et sundere og renere adfærdsmønster. Folk skulle for eksempel tilskyndes til at tage trapperne i stedet for rulletrapperne og smide affald i skraldespande og ikke på fortovet.

Ved hjælp af forskellige tydelige, visuelle tegn ville man undersøge, om man kunne påvirke folks adfærd.

Hvor togpassagerer ikke lod sig mærke af grønne pile der ledte hen mod trapperne, men stadig valgte de mere komfortable rulletrapper, påvirkede grønne fodspor på asfalten fodgængernes adfærd i en mere miljøvenlig retning. Således valgte næsten halvdelen (46 %) at smide deres skrald i skraldespande efter, at de var blevet påmindet og ledt den rigtige vej.

Som adfærdsforskeren forklarer, er der ikke nogen sociale normer, som knytter sig til at benytte sig af trapper i stedet for lade sig transportere på rulletrapper. Det er der derimod, når vi vælger at smide skrald på gaden. De grønne fodspor hen mod skraldespanden mobiliserer de eksisterende sociale normer. ”Fodspor”, som stilfærdigt leder os mod skraldespanden, bringer os på bedre tanker.

Flere undersøgelser peger på, at det ikke er holdninger eller viden der halter, men derimod at man i den konkrete situation ikke altid handler i overensstemmelse med sine holdninger – eller simpelthen ikke betragter et æbleskrog som affald.

Men det starter altså med erkendelsen og kortlægningen af vores uhensigtsmæssige, men trods alt, systematiske handlinger. Her begynder missionen for de helt rigtige nudge
tiltag.

Jakob Rachmanski er specialrådgiver i Halo. agency, der er en del af Hill+Knowlton og Burson-Marsteller. Han har en baggrund som cand.mag. i filosofi. Han hjælper organisationer med at påvirke målgruppers følelser, oplevelser, vurderinger og beslutninger gennem brug af adfærdspsykologi. Følg ham på @rachmanski eller tag en snak på 5190 6119.

Kommentarer