Courses tabs

Der er ikke noget indhold i denne kategori

Vælg venligst en anden kategori

Der er ikke noget indhold i denne kategori

Vælg venligst en anden kategori

Der er ikke noget indhold i denne kategori

Vælg venligst en anden kategori

Direct Marketing Bestyrelsen (DMB)

DMB er en fagbestyrelse under Dansk Markedsføring til direct marketing-fagets fremme.

Bestyrelsen arbejder på en række områder for at skabe en skarpere, mere bevidst og effektiv udøvelse af disciplinen i danske virksomheder. DMB ønsker at være det vigtigste forum for udvikling af feltet i Danmark.

Bestyrelsen arbejder for at:

 • skabe og formidle ny viden om strategier, metoder og virkemidler i branchen
 • etablere et mødested for aktører i branchen hvor kontakter skabes, erfaringer udveksles og samarbejder etableres
 • øge den faglige standard i branchen - på alle niveauer
 • sikre en etisk forsvarlig udøvelse af disciplinen - herunder brugen af data
 • støtte og forme anerkendelsen af høje faglige standarder og innovation

Aktiviteter

DMB arbejder - inden for de ressourcer, som er til rådighed for foreningen - på alle felter for at fremme ovenstående formål. Fx.

 • Formidle kontakt mellem forskning og praksis gennem at agere bindeled mellem udøvende direct marketing-specialister og forskningsinstitutionerne
 • Bidrage til at sætte dagsordenen for uddannelse inden for feltet gennem egne initiativer og ved at søge indflydelse på andre udbydere og institutioner
 • Involvere fagets udbydere i arbejdet med at formidle viden og kundskabe
 • Øve indflydelse på eksisterende arrangementer og prisuddelinger inden for faget
 • Udbrede viden via uddannelse, kurser, seminarer, temadage samt relevante artikler og links i bladet Markedsføring, dets elektroniske nyhedsbrev og øvrige relevante medier - herunder Dansk Direct Marketing Community, DMB's faglige netværk på LinkedIn: Søg 'DDMC' under 'Grupper'.  
 • Engagere relevante aktører i faget på både B2B- og B2C-markedet

Bestyrelsesmedlemmer: 

DMB er en bestyrelse på 10-14 personer fra både annoncør-/kundeside og leverandør-/rådgiverside.
Medlemmerne repræsenterer en bred vifte af kompetencer inden for Direct:

Finn Thomsen (Formand)
Direktør & CRM Advisor, DIRECTion Marketing
Mobil: 4055 8055
 - mail: ft@direction-marketing.com

Thomas Rosenberg (Næstformand)


Principal Consultant, PA Consulting Group
Mobil: 4178 1244
 - mail: thomas@rosenbergs.dk

Anders Fich


Marketing Manager
Mobil: 4186 2011 - mail: 
anders.fich@gmail.com  

Ida Riviére Le Quement
Marketing & Sales Support, PostNord
Mobil: 2913 3542 - mail: 
ida.riviere.le.quement@post.dk

Jan Maagaard


Direktør, Maagaard & Partnere

Mobil: 2712 0782 - mail: 

jm@maagaardogpartnere.dk

Janne Weston


Projektleder, Ældre Sagen
Mobil: 2216 2526

 - mail: jw@aeldresagen.dk

Lars Gardan
Kreativ direktør

Mobil: 4051 8182
 - mail: lars@gardan.dk

Lisbeth Chawes


Partner director, Komfo Inc.

Mobil: 2736 8070

 - mail: lic@komfo.com

Martin K. Glarvig
Adm. direktør, Geomatic a/s

Mobil: 2323 2130 - mail: mkg@geomatic.dk

Martin Ottesen
Client Director, Metroxpress A/S

Mobil: 6060 6000
 - mail: mo@mx.dk

Peter Enevoldsen
Salgsdirektør, StroedeRalton A/S
Mobil: 6122 2644
- mail: peter.enevoldsen@intermail.com

Sebastian Franck
Kreativ direktør & partner, Magnetix A/S
Mobil: 4190 5138
 - mail: sef@magnetix.dk

Information

Kontaktperson:
Finn Thomsen
Mobil:
Hjemmeside:
Facebook side:

Hent