Articles tabs

Courses tabs (CT)

custom add this

Image: 
Titel:
Ordinær generalforsamling Dansk Markedsføring 2017
Body: 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Dansk Markedsføring. 
 
Det er igen blevet tid til generalforsamling i Dansk Markedsføring. Og den afvikles tirsdag den 25 april  kl. 17.00-18.00 her:
 
Program for årets generalforsamling: 
 
Kl. 17.00: Registrering åbner
Kl. 17.15: Velkomst v/Thomas Wahl, adm. direktør, Dansk Markedsføring
Kl. 17.15-18.00: Ordinær generalforsamling
Kl. 18.00: Forfriskninger
 
Hvis medlemmer ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, og er der forslag til valg af  kandidater til bestyrelsen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 6.2.
Forslag skal således være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. april 2017.
 
Hvert medlem har 1 stemme, og hvert medlem kan kun afgive stemme for et andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 6.3.
 
Dagsorden på dagen er: 
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.
3) Aflæggelse af beretning fra repræsentantskabet og jubilæumsfonden.
 
Repræsentantskabet indstiller at jubilæumsfonden og dispositionsfonden nedlægges jvf § 12, og midlerne flyttes over til en nystiftet specialepris der skal sætte fokus på god markedsføring og den kommercielle agenda.
4) Godkendelse af regnskab.
5) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen indstiller, at kontingent for standardmedlemsskab fastholdes til kr. 2.195,00.
6) Forslag fra bestyrelsen:
Ingen øvrige forslag fra bestyrelsen
7) Valg af bestyrelse
 
Ricky Wilke udtræder efter 6 år i bestyrelsen jf. § 7.1
Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg og bestyrelsen har ingen nye kandidater.
 
Bestyrelsen består således af Christian Scherfig (formand), Advokat & Partner, Lundgrens, Pernille Mehl (Næstformand) Adm. Direktør, Danske Lotteri Spil, Christine Jelved, Chef for Porsche Danmark, Dorte Tandrup VP Marketing & Communication MTG TV, Eva Lundgren, Head of Brand & Marketing Spies & Sebastian Franck Executive Director, Magnetix, Bjarne Spellerberg adm. direktør Boye & Spellerberg. 
 
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.
 
Kun medlemmer i Dansk Markedsføring kan deltage, og af hensyn til de praktiske forhold kan deltagelse kun ske ved forhåndstilmelding, enten via tilmeldingsknappen øverst eller sende en mail til tilmelding@markedsforing.dk
 
Vi glæder os til at se jer!

 

Tidspunkt

Tirsdag 25. april 2017 (Kl. 17.00-18.00)

Kontaktperson

Sted

  • Nordre fasanvej 113-115, 1. sal.

Partnere

Arrangeret af

  • Dansk Markedsføring