Articles tabs

Courses tabs (CT)

custom add this

Image: 
Titel:
Uddannelse: Digital Project Professional (KBH)
Body: 
 
Digital Project Professional (10 ects)
 
Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag er
marketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunne
oversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og resten
af forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal drive
projekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem hele
kunderejsen – End2End!
 
Med et akkrediteret diplomforløb (udarbejdet i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi) i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til at
blive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiske marketingindsatser, kampagner,
data og eksekvering. Du lærer at udvikle digital strategi og udfordre eksisterende
forretningsmodeller. I forløbet arbejder du både med filosofien og principperne bag det at arbejde
agilt, samt med at igangsætte og drive iterative projektprocesser i praksis.
 
Målgruppe:
Forløbet er skræddersyet til dig som marketingprofessionel, der har behov for at udvide de faglige
kompetencer til et mere strategisk og agilt niveau. Det er særligt aktuelt for dig, der står overfor at
skulle drive og facilitere udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens kommunikation, salg,
marketing og service på jeres digitale kanaler. Dit erfaringsniveau er ikke afgørende, men du skal
være drevet af ønsket om, at udfordre virksomhedens digitale vaner - både strategisk, taktisk og
operationelt.
 
Indhold på forløbet:
- Den digitale virkelighed, virksomheden og din rolle som projektleder
- Det værdiskabende møde mellem marketing og den digitale forretning
- Værdiskabende forretningsstrategier for både brugere og virksomhed
- Forretningsmodeller i det digitale landskab
- Effektiv mødeledelse i projektteam og med kunder
- Nedbrydning af digitale strategier i målrettede projekter og operationelle dag-til-dag handlinger
- Projektprocesser – vandfald og agile
- Iterative arbejdsformer med sprints eller timeboxes
- Agil rolle- og ansvarsfordeling
- Design af projektets organisation
- Involvering af kunder eller andre interessenter
- Effektiv opgave-prioritering og estimering
- Leverancer og overgange mellem iterationer
- Udarbejdelse og brug af kravspecifikation og user stories
- Risikostyring i agile projekter
 
Det lærer du:
- At bidrage aktivt i skabelsen og videreudviklingen af digitale strategier både internt i
virksomheden og i samarbejde med kunder og eksterne interessenter
- At formulere og eksekvere på værdiskabende, digitale løsninger
- At planlægge og optimere processerne i en digital transformation
- At igangsætte og drive projekter med afsæt i virksomhedens digitale forretning
- At optimere en projektproces i projekter med mange ubekendte
- At holde tid og budget på et projekt – uden at gå på kompromis med kvaliteten
- At sætte de bedste teams og skabe ejerskab
- At opbygge og gennemføre et projekt i tæt samarbejde med kunder, leverandører eller andre
samarbejdspartnere
 
Undervisning og undervisningsmateriale:
Undervisningen er tilpasset erfaringsniveau og branchesammensætning på det enkelte hold, og afvikles som en blanding mellem teori, praksis, cases og øvelser. På første undervisningsdag får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer.  Studieordning i digital konceptudvikling Fag: ”Forretningsforståelse og Digital Strategi” (5 ects) + ”Digital Projektledelse” (5 ects). Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.
 
Underviserne:
Birgitte Kjær Holm, Certificeret Practitioner i AgilePM, som er udviklet under DSDM Consortium, en af verdens førende sammenslutninger inden for Agile. Birgitte har gennem hele karrieren arbejde strategisk og praktisk med digitale medier hos virksomheder som Bestseller, Heyday og Uncle Grey.
 

Louise Broe arbejder for Web2Media som ansvarlig for analyse og CX, hun er MBA, cand.scient.pol, og master i Public Opinion. Louise har tidligere arbejdet for Vestas med implementering af digital transformation og planlægning af projekter globalt. I flere år underviste hun digitale konceptudviklere på Erhvervsakademiet i eCommerce og digital projektledelse og var i 8 år konsulent og manager for Rambøll, hvor hun rådgav omkring research, analyse og forretningsudvikling.

Eksamen og akkreditering:
Eksamen afvikles som en skriftlig aflevering samt en mundtlig eksamen. Opgaven dækker undervisningsforløbets første del og den mundtlige eksamen vil dække den anden del med eksamination.
Der vil i løbet af undervisningsforløbet blive afsat tid til at påbegynde skrivearbejdet til den skriftlige aflevering, samt få hjælp og sparring hertil. 
Forløbet "Digital Project Professional" er akkrediteret med 10 (5+5) ECTS point på diplom niveau.

Pris (ekskl. moms):
Medlemmer af Dansk Markedsføring kr. 17.995,- . Øvrige kr. 19.995,- . Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.
 
Tilskudsmuligheder:
Et akkrediteret forløb giver din virksomhed mulighed for at få dækket en del af deltagergebyret via kompetencefonde.
 
Heidi Andersen, Social Media Manager hos Dagrofa, deltog i uddannelsen i sommeren 2019: "Social medie strategier er nemmere at skrive end at gennemføre. Det var derfor vigtigt for mig at få konkret teori til brug i praktisk udførelse. Uddannelsen har et rigtig godt og bredt afsæt i både digital strategi, og hvordan man driver et digitalt projekt frem. Jeg er blevet mere skarp på det strategiske fokus, og fastholde struktur i både planlægning, rådgivning og eksekvering."

Tidspunkt

Tirsdag 14. januar 2020 (Kl. 08.30-16.00)
Onsdag 29. januar 2020 (Kl. 08.30-16.00)2020-01-29 08:30:002020-01-29 04:00:00Europe/CopenhagenUddannelse: Digital Project Professional (KBH) Digital Project Professional (10 ects) Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag ermarketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunneoversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og restenaf forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal driveprojekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem helekunderejsen – End2End! Med et akkrediteret diplomforløb (udarbejdet i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi) i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til atblive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiNordre Fasanvej 113, 1. sal, 2000 FrederiksbergDansk Markedsføring og Erhvervsakademi Aarhus
Torsdag 30. januar 2020 (Kl. 08.30-16.00)2020-01-30 08:30:002020-01-30 04:00:00Europe/CopenhagenUddannelse: Digital Project Professional (KBH) Digital Project Professional (10 ects) Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag ermarketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunneoversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og restenaf forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal driveprojekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem helekunderejsen – End2End! Med et akkrediteret diplomforløb (udarbejdet i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi) i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til atblive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiNordre Fasanvej 113, 1. sal, 2000 FrederiksbergDansk Markedsføring og Erhvervsakademi Aarhus
Fredag 7. februar 2020 (Kl. 08.30-16.00)2020-02-07 08:30:002020-02-07 04:00:00Europe/CopenhagenUddannelse: Digital Project Professional (KBH) Digital Project Professional (10 ects) Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag ermarketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunneoversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og restenaf forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal driveprojekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem helekunderejsen – End2End! Med et akkrediteret diplomforløb (udarbejdet i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi) i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til atblive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiNordre Fasanvej 113, 1. sal, 2000 FrederiksbergDansk Markedsføring og Erhvervsakademi Aarhus
Tirsdag 25. februar 2020 (Kl. 08.30-16.00)2020-02-25 08:30:002020-02-25 04:00:00Europe/CopenhagenUddannelse: Digital Project Professional (KBH) Digital Project Professional (10 ects) Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag ermarketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunneoversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og restenaf forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal driveprojekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem helekunderejsen – End2End! Med et akkrediteret diplomforløb (udarbejdet i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi) i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til atblive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiNordre Fasanvej 113, 1. sal, 2000 FrederiksbergDansk Markedsføring og Erhvervsakademi Aarhus
Onsdag 26. februar 2020 (Kl. 08.30-16.00)2020-02-26 08:30:002020-02-26 04:00:00Europe/CopenhagenUddannelse: Digital Project Professional (KBH) Digital Project Professional (10 ects) Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag ermarketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunneoversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og restenaf forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal driveprojekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem helekunderejsen – End2End! Med et akkrediteret diplomforløb (udarbejdet i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi) i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til atblive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiNordre Fasanvej 113, 1. sal, 2000 FrederiksbergDansk Markedsføring og Erhvervsakademi Aarhus

Kursuspris

 • Medlempris Kr 17 995,00 (Kr 22 493,75 inkl moms)
  ikke medlemspris Kr 19 995,00 (Kr 24 993,75 inkl moms)

Kontaktperson

Sted

 • Dansk Markedsføring
  Nordre Fasanvej 113, 1. sal, 2000 Frederiksberg

Arrangeret af

 • Dansk Markedsføring og Erhvervsakademi Aarhus

4 Gode grunde

 1. Du lærer at bidrage aktivt i skabelsen og videreudviklingen af digitale strategier både internt i virksomheden og i samarbejde med kunder og eksterne interessenter
 2. Du lærer at opbygge og gennemføre et projekt i tæt samarbejde med kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere
 3. Du lærer at formulere og eksekvere på værdiskabende, digitale løsninger og igangsætte og drive projekter med afsæt i virksomhedens digitale forretning
 4. Du lærer at planlægge og optimere processerne i en digital transformation, holde tid og budget samt at sætte det bedste team

Relaterede artikler