KLUMME: Når Susanne fra regnskabsafdelingen deler et opslag fra sin arbejdsplads på Facebook, er der langt større sandsynlighed for, at hendes netværk reagerer på det, end hvis samme post dukkede op i deres feed som sponsoreret indlæg.

Det samme gør sig gældende, hvis en medarbejder udtaler sig positivt om sin virksomhed på sine egne kanaler fremfor, at direktøren gør det på virksomhedens hjemmeside.

De traditionelle marketingkanaler har nemlig svært med at følge med de sociale medier. Vi blokerer bannerannoncer og skipper reklamefilmen, hvis de første par sekunder ikke fanger.

Den magiske tiltrækning, vi oplevede i 90´erne, hvor det var sjovt at følge med i den nye squash-reklame, findes simpelthen ikke mere.  Til gengæld har den digitale mund-til-mund kommunikation aldrig været stærkere.

Envision har netop taget pulsen på danskernes tillid til pressen, direktøren og alle os andre. Vi har talt med 1.000 medarbejdere og 200 topledere i store og mellemstore virksomheder for at blive klogere på, hvordan ansattes rolle som ambassadører for deres arbejdsplads kan booste brandet og berige bundlinjen.

Receptionisten er mere troværdig end direktøren

I undersøgelsen så vi tre klare tendenser:

Vi stoler mere på receptionisten end på direktøren. 54 pct. procent af de adspurgte opfatter i høj eller meget høj grad medarbejdere som mere troværdig end den officielle kommunikation, når vi skal blive klogere på en virksomhed.

Det samme billede ser vi både for eksterne rekrutteringsbureauer og pressen. Der er altså en markant lavere tillid til de kanaler, hvor virksomheder normalt brander og markedsfører sig.

Til gengæld har positive historier fra medarbejdere stor indflydelse på både rekruttering og køb.  78 pct. af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de i høj eller meget høj grad påvirkes af positive historier fra medarbejderne, når de står foran at skulle skifte job.

Hele 89 pct. bliver ligeledes positivt påvirket til køb på baggrund af en medarbejder-endorsement.

De færreste satser på medarbejderne

Det er langt fra kun det, der sker i marketingafdelingen, som former virksomhedens brand. Ansatte, uanset hvor de sidder i virksomheden, har en indflydelse på brandfortællingen – måske endda på en mere troværdig måde.

Selvom langt størstedelen af lederne i undersøgelsen godt kunne se værdien i at brande sig igennem medarbejderne, er det stadig de færreste, som gør en målrettet indsats på området.

Blot en ud af fem af de adspurgte topledere arbejder strategisk med brand-ambassadørskab blandt medarbejderne, og her ligger indsatsen først og fremmest på at motivere medarbejderne til overhovedet at følge virksomheden på de sociale medier.

Konklusionen er klar. Medarbejderne kan (og gør) virksomhedens interne verden synlig for hele verden. Derfor giver det mening for virksomheder at mobilisere de ansatte som brandambassadører.

Brands risikerer at slukke for mikrofonen

Men at arbejde strategisk med medarbejderens potentiale som brandambassadører rummer på en gang udfordringer og muligheder for virksomhederne.

Det handler nemlig ikke om at beordre medarbejderne til blindt at dele eller skabe virksomhedsrelateret indhold. Det er hverken lovligt eller en god idé for den sags skyld. Det handler i stedet om at få skabt en naturlig kultur, hvor medarbejderne selv går forrest.

Det kræver tillid, fokus, kommunikation og ikke mindst plads på budgettet. Men hvis vi ikke satser på at inkludere medarbejdernes stemme, så risikerer vi at tale for lukket mikrofon.

Vi har interviewet mere end 1000 ansatte i forskellige generationer, og 200 topleder i danske virksomheder med 50+ ansatte på tværs af B2B, B2C og det offentlige.

Alt sammen for at blive klogere på, hvordan man ved at forstå og fremme medarbejdernes rolle som ambassadører kan booste brandet og berige bundlinjen.

Vi har interviewet mere end 1.000 ansatte i forskellige generationer, og 200 topleder i danske virksomheder med 50+ ansatte på tværs af B2B, B2C og det offentlige. Alt sammen for at blive klogere på, hvordan man ved at forstå og fremme medarbejdernes rolle som ambassadører kan booste brandet og berige bundlinjen.

Envisions undersøgelse er først offentlig tilgængelig i morgen torsdag efter seminaret om Employer Branding på Nationalmuseet. Seminaret er gratis og løber af stablen fra 09.00 til 13.00.