Fremtidens mediebureau, hvad mon det er for en størrelse?

Hos PHD har de ofte valgt lidt andre veje end konkurrenterne, og blandt andet udgivet flere publikationer med ”det lange lys” tændt. Hvad tænker de?

– Det er klart, at den teknologiske udvikling vil kræve en radikal reorganisering af både annoncering og selve marketingdisciplinen, som vi kender den, siger Claus Andersen, adm. direktør i PHD Denmark.

– Evnen til at optimere sin forretning og marketingindsats via de muligheder, som teknologien byder på, bliver en væsentlig succesfaktor for globale såvel som danske virksomheder i fremtiden.

– Derfor vil det også være altafgørende, at man som mediebureau i fremtiden kan rådgive holistisk om både systemteknologier og brug af data.

Kan du uddybe det?

– Helt grundlæggende vil det være et krav, at man som mediebureau opruster inden for de discipliner, som bliver både mere komplekse og på sigt fuldstændig automatiserede.

– Det vil selvfølgelig være digitale medier som search og programmatic, men på sigt vil langt de fleste medier jo blive digitaliserede og dermed integrerede i et databaseret økosystem.

– Derfor vil det også være afgørende, at man kan rådgive omkring integrationen af de kritiske elementer i forskellige marketing stacks (teknologier man bruger til at eksekvere markedsføringen, red.), og derfor også at kunne orientere sig i udbuddet af datapartnere, teknologileverandører og derudover de muligheder, der ligger i machine learning og kunstig intelligens.

Fremtidssikrede data

For at ovenstående skal kunne lykkes, kræves der dog også, at man finder en måde at fremtidssikre annoncørernes data, fortsætter Claus Andersen.

– Bedre brug af mere komplette datasæt vil sætte os i stand til at levere targeting på et meget mere sofistikeret niveau, og det vil være påkrævet i en tid, hvor diverse algoritmer i højere og højere grad vil sørge for, at kun de allermest relevante budskaber når frem til forbrugerne.  

– Disse ting betyder dog ikke, at vi alle vil blive erstattet af matematikere, programmører eller ingeniører. Der vil nemlig være brug for nogen, der kan agere en form for kreativ dataarkitekt. Altså nogen, der kan se de større perspektiver.

– Men når dette er sagt, så tror jeg faktisk, at den vigtigste og sværeste opgave bliver at hjælpe annoncørerne med at opbygge og vedligeholde brands. Jo mere databeriget, targeteret og automatiseret marketing bliver, desto vigtigere bliver det, at man som brand har en emotionel tilknytning til forbrugerne.

– Ellers vil det i hvert fald være svært at forsvare sig i en mere og mere globaliseret og digitaliseret konkurrencesituation. Derfor tror jeg, at fremtiden tilhører dem, der kan udnytte de teknologiske muligheder til fortsat at skabe emotionelt meningsfulde relationer med mellem brands og forbrugere – ikke kun dem der aktivt er i markedet for et produkt, men også dem der måske kommer det engang, slutter Claus Andersen.