De positive takter fra de foregående to år ser ud til at fortsætte i det lille PR-bureau Rossen & Company, der kom ud af 2017 med et overskud før skat på halvanden million kroner.
 
Hos bureauets stifter, Nicolai Rossen, er der tilfredshed med resultatet, hvilket ifølge denne vidner om, at Rossen & Company i stigende grad er blevet go-to guy for udenlandske interesser i Danmark:
 
- Omkring.en tredjedel af vores omsætning stammer fra klienter uden repræsentation i Danmark, og det er markant mere end i 2016, siger han.
 
- Jeg er ofte i London, New York og Washington for at besøge mine partnere, hvilket munder ud i samarbejde med internationale virksomheder, hvilket går godt i tråd med vores internationale branding, fortsætter Nicolai Rossen, der uddyber, at det både i Danmark og udlandet typisk er virksomheder inden for finance, knowhow og tech, som Rossen & Company servicerer.
 
Agency & Accelerator

Nicolai Rossen håndterer også aktiviteterne i holdingselskabet Nic. Rossen Holdings ApS, der foruden Rossen & Company omfatter tre virksomheder, som stifteren løbende har udtaget anparter i.

Det drejer sig om Nustay.com, Clumeo og tyske Ticombo, hvilket er helt i tråd med bureauets overordnede strategi, forklarer han.
 
- Idéen er at styrke samspillet mellem driftsselskabet og holdingselskabet, hvor sidstnævnte aftager ejerandele mod reduceret kapital for at førstnævnte på sigt kan aftage omsætning mod serviceydelser, siger Nicolai Rossen.
 
- I starten nyder iværksætteren godt af vores inhouse kompetencer til favørpris, mens vi selv har udsigt til både kapital- og omsætningsgevinst, når forretningen modnes. Således investerer vi langsigtet ved at agere kombineret PR agency and accelerator, og det er vi, så vidt vides, de første i branchen, der satser på, uddyber han.
 
Hvor bliver ansøgerne af?
 
Selvom det internationale islæt er karakteristisk for Rossen & Company, der i 2017 gav brandingen et løft med tilføjelsen af det dobbelttydige slogan SmartPReferROSSEN, ærgrer stifteren sig imidlertid over at høre fra så få danskere, som han gør.
 
- Godt nok er vores website kun på engelsk, men jeg har i 2017 modtaget ca. 10 uopfordrede ansøgninger, og ingen af disse er fra danskere. Det undrer mig alligevel, da danskerne er blandt de dygtigste i verden til engelsk; hvor bliver de alle af? Spørger Nicolai Rossen, der for øjeblikket søger både en kontorassistent og en tekstforfatter.
 
- Jeg har måttet udskyde deadlinen til 14. april, så nu håber jeg bare, at jeg kan få en masse gode ansøgere ind, som kan være med til fortsat at udvikle og vokse forretningen, slutter Nicolai Rossen.
 
Nøgletal Rossen & Company
(mio. kr.) 2017/2016
Bruttofortjeneste: 1,6/1,3
Resultat før skat: 1,5/1,2
Årets resultat: 1,2/0,9
Egenkapital: 1,9/1,3