Flere nye kunder og flere nye kompetencer. Det har været Agency Springs opskrift på at fordoble bundlinjen for regnskabsåret 2016/2017.

Resultatet efter skat udgør således 4,8 mio. kr. i 2016/17 mod 2,1 mio. kr. i 2015/16. Samtidigt er omsætningen steget med hele 25 pct. til ca. 93 mio. kroner.

– Den store fremgang skyldes et øget fokus på at opdyrke nye kompetencer og på vores evne til at få de nye discipliner til at spille sammen med resten af organisationen. Men lige så væsentligt har vi haft en stærk tilgang af nye kunder, siger CEO, Peer Brændholt. 

– På bureau-delen har vi bevidst investeret i flere stærke kreative ressourcer og udvidet de digitale kompetencer. Det er kompetencer, som arbejder på tværs af vores enheder og giver os et godt udgangspunkt for en lead-bureau rolle hos vores kunder, fortsætter Peer Brændholt.

Langsigtet international investering

Samtidig har koncernen udvidet sine kompetencer inden for alle typer af grafisk produktion. Ikke mindst igennem datterselskabet Spring Production, der i skrivende stund har tæt ved 100 personer ansat i Vietnam.

– Vi har i løbet af året investeret i kompetencer inden for digital produktion og AV-produktion. Og det er et område, vi fortsat forventer at investere endnu mere i, og som vi ser vil vokse yderligere i indeværende år, fortsætter Group Director for Spring Production, Lars Bo Hansen.

Agency Spring koncernen har i regnskabsåret været placeret på fire forskellige lokaliteter. Aarhus, København, Manchester og Ho Chi Minh City. Spring Production har derudover i starten af det nye regnskabsår etableret et salgskontor i Hamburg. 

Efter regnskabsårets afslutning har Albert Funder overtaget posten som bestyrelsesformand for Agency Spring koncernen. Og han ser internationaliseringen som en væsentlig, men langsigtet investering:

– Vi forventer ikke hurtig vækst i vores nye markeder. Men vi ved, vi har et af de bedste set-up på marketing implementering i Europa. Så med en god portion vedholdenhed og tålmodighed har vi virkelig gode muligheder for både at vokse vores eksisterende bureauforretning i Danmark og Manchester – og samtidigt at etablere vores produktionsset-up i nye markeder, slutter Albert Funder.

Nøgletal Agencey Spring 2016/17 og 2015/16

(mio. kr.)                          

Nettoomsætning:                               93,5                74,4

Resultat af ordinær primær drift:       7,3                  4,5

Resultat efter skat:                               4,8                   2,1

Overskudsgrad:                                   7,8%                 5,9%

Antal medarbejdere:                            158                 117