Med efterhånden godt 12 år på bagen er bureauet, der startede i Allerød under navnet Co + Høgh Consulting A/S, rykket tilbage til consulting-rødderne. Og med klar succes:

Det seneste regnskab – for kalenderåret 2017 - viser således et resultat før skat på 8,4 mio. kroner. Det er en stigning på 13 procent sammenlignet med året før.

Det har med andre ord betalt sig for CO/PLUS at bevæge sig væk fra at være et traditionelt reklamebureau til at bevæge sig mere ind i krydsfeltet mellem management consulting og kreativitet – det, bureauet selv kalder for Creative Business Consulting.

- Vi er begyndt at løse meget større konsulentopgaver, end vi har gjort tidligere, hvor fokus ikke er kampagner, men hvor vi bruger vores strategiske og kreative kompetencer til at udvikle helt nye forretningsområder for vores kunder, siger adm. direktør Peter Kastrup-Misir og tilføjer:

- Vi forventer, at få flere og større opgaver inden for dette felt.

Har udvidet på flere fronter

Gennem året er top- og bundlinjen øget, samtidig med at lønsomheden også er steget, hvilket afspejler sig i en markant fremgang på driftsresultatet (EBITDA), der steg med 8,9 procent fra 7,842 mio. kroner til 8,539 mio. kroner.

Resultatet før skat steg fra 7,404 mio. kroner til 8,374 mio. kroner, og ifølge årsrapporten anser ledelsen ikke overraskende årets resultat for meget tilfredsstillende.

Hovedparten af CO/PLUS-kunderne kommer i dag fra udlandet, og tilgangen af nye kunder, særligt udenlandske, er steget markant, oplyser Peter Kastrup-Misir.

Der tale om store, for manges vedkommende børsnoterede, virksomheder, og geografisk arbejder bureauet i dag for kunder fra bl.a. Indien, Tyskland, Island og naturligvis også stadig Danmark.

Geografisk holder CO/PLUS fortsat til på Østergade i København, hvor antallet af kvadratmeter er blevet udvidet med Gonzo Medias tidligere lokaler, efter at bureauet ved årsskiftet rykkede til Nørrebrogade.

På medarbejderfronten er der også blevet udvidet i løbet af året, og CO/PLUS rummer med egne ord 33 hoveder (når der dækkes op til julefrokost) – fordelt på ni forskellige nationaliteter og 13 sprog.

Og 2018?

- Ud fra årets første to måneder ser væksten bestemt ud til at forsætte i 2018, siger Peter Kastrup-Misir.

Nøgletal for CO/PLUS

- Bruttofortjenesten steg fra 23,730 mio. kroner til 25,359 mio. kroner (+ 6,8 procent)
- EBITDA er steget fra 7,843 mio. kroner til 8,539 mio. kroner (+ 8,9 procent)
- Resultat før skat steg fra 7,404 mio. kroner til 8,374 mio. kroner (+ 13,1 procent)
- Antal mandeår i 2017 var 25,39.