Vil du have konstant forandring, så er detailhandlen et godt sted at være. Præmissen for detailhandels-marketing rykker sig hele tiden, og de senere års høje hastighed, der ændrer forbrugernes indkøbsvaner, mediabilledet og de teknologiske muligheder, har mere end blot prikket til behovet for at revidere tilgangen til marketing.  

Lyder det bekendt? Hvis ”ja”, så læs videre, fordi der er faktisk gode nyheder i sigte, for den selvsamme udvikling, der skaber udfordringerne, giver også helt nye muligheder for detailhandlen. 

Hos m/SIX mener de, at det er den datadrevne retail-marketing tilgang, der er løsningen.

– Intelligent brug af data og de digitale platforme giver helt nye muligheder for, at detailhandleren kan analysere og optimere den enkelte butiks kundesammensætning, og pr. butik udvikle en individuel marketingstrategi, siger Heinrich Thomsen, der er CEO i m/SIX.

Nu kan butikkerne segmentere individuelt

Hvad er det, der er det unikke i jeres tilgang?

– Ved at udvikle den rigtige strategi og dernæst anvende en række datakilder – bla. butikkens egne kundedata – kan en detailhandler gå fra den traditionelle landsdækkende kædetilgang til en butikssegmenteret tilgang. 

– At gå fra at arbejde med en marketing strategi for alle butikker til en specifik og individuel strategi pr. butik, er ret unikt, forsætter Heinrich Thomsen.

Prøv at være konkret?

– Vi kalder det datadrevet retail marketing, da detailhandleren – efter man har udvalgt og analyseret de rigtige data – ender med en individuel marketingstrategi for hver enkelt butik med et tilhørende individuelt tilpasset oplandsområde, mediastrategi og tilbuds-kommunikation. 

– I sidste ende er der tale om langt mere relevant og målrettet kommunikation, til de rigtige kunder i det rigtige oplandsområde – og det kan aflæses på salget, siger Heinrich Thomsen.

Mediegruppernes bør revideres

Hvad med de traditionelle marketing kanaler? Handler alt om data og digitale media? 

– De traditionelle medier har absolut stadig deres relevans. Dagblade, radio, TV og katalog omdelinger og jo alle meget veldokumenterede mediagrupper som detailhandlen i mange år har anvendt med stor succes – og det skal de blive ved med. 

– Så ud over den datadrevne tilgang – og de målrettede muligheder for digitale eksekvering – handler det mere om at revidere, hvor mange og hvor meget af de traditionelle mediagrupper, man bør anvende.

Hvor sikre er I på, at jeres tilgang virker?

– Vi har vundet en Rambuk tre år i træk på vores arbejde netop inden for datadrevet retail marketing, så vi har allerede vores proof of concept. Vi ved også fra de første samtaler, vi har haft med en række forskellige detailhandlere, at der er stor interesse for både problemstillingen og vores tilgang til at løse den. 

– Så nu inviterer vi til to seminarer i slutningen af maj måned, hvor vi vil introducere vores tilgang og hele vores katalog af erfaringer inden for datadrevet retail marketing, slutter Heinrich Thomsen.

Du kan læse mere om m/SIX kommende seminarer om datadrevet retail marketing her.

Fakta

  • m/SIX er et globalt mediabureaunetværk med en tilstedeværelse i 41 markeder. 
  • I Danmark er man 35 ansatte og er en del af GroupM, der er Danmarks største mediabureaugruppe.
  • Her er der over 400 ansatte og en samlet omsætning på 2,4 milliarder kroner.