Dwarf vandt tidligere på måneden opgaven som leverandør af en samlet løsning til el- og huseftersynet, sendt i udbud af Sikkerhedsstyrelsen.

Selv for et bureau med stærke tekniske kompetencer, er kompleksiteten i opgaven er enormt udfordrende. Et ufravigeligt krav til løsningen er, at den fungerer både on- og offline uden tab af data undervejs.

– Vores primære opgave er at identificere en passende agil tilgang, hvor formålet er at udvikle en lean proces for Sikkerhedsstyrelsens tjenester, siger Tobias Fullerton Støier, Senior Creative Strategist hos Dwarf.

– Flere udfordringer er allerede identificeret, fx de forskellige systemintegrationer, der er påkrævede for den nye platform, men nye muligheder vil opstå og prioriteres. Bl.a. gennem en omfattende målgruppeanalyse med prioritering af behov, både til det eksisterende system, samt de ønsker den nye platform skal tilbyde. En værdimetodisk tilgang til projektet er således en stor del af leverancen og den agile proces, fortsætter Tobias Fullerton Støier.

Alle danske huskøbere får brug for løsningen

Projektet er ikke kun vigtigt for Sikkerhedsstyrelsen. På et tidspunkt i livet vil størstedelen af borgerne i Danmark nemlig stifte bekendtskab med løsningen, nemlig når de køber ejendom.

Det stiller krav til UX-delen. Derfor er det nødvendigt at lave en grundig ”mapping” af hele brugerrejsen, for alle interessenter.

– Det at få lov til at udvikle digitale værktøjer, der skaber så stor arbejdslettelse for faggrupper og brugere, er i sig selv en yderst interessant opgave, uddyber Tobias Fullerton Støier.

– Samtidig er kompleksiteten og spændingsfeltet mellem de forskellige systemer, processer, interaktioner og målgrupper en udfordring set fra et servicedesign perspektiv, som vi ser frem til at få løst.

– Vi går holistisk til værks og starter med at kortlægge de forskellige interessenters brugerrejse, hvilket vil resultere i en række service blue prints. Den løsning, som udkommer i 2018, vil derved understøtte interessenternes behov, samt forholde sig til de kontekster, interessenterne opererer i.

Dwarf og Sikkerhedsstyrelsen forventer, at løsningen går live i sommeren 2018.