Det var forventeligt, at det internationale digitale bureau AKQA’s køb af danske DIS/PLAY i august 2017 på sigt ville føre til, at et af Danmarks bedst kendte digitale bureaubrands på et tidspunkt ville forsvinde.

Det er sket nu, hvilket fremgår af såvel det digitale bureaus egen hjemmeside, hvor DIS/PLAY-navnet ”streges over” samt af en registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår at navnet nu er AKQA Denmark.

Hvorfor skifter I navn nu?

- Det gør vi, fordi integrationen med AKQA er fuldført, siger Steffen Blauenfeldt Otkjær, CEO for det danske digitalbureau.

- Vi havde forventet, at det ville tage mellem et og to år, så vi er meget godt tilfredse med allerede at være i mål med det nu, fortsætter han.

Integration vil i denne sammenhæng sige, at alt ”det kedelige teknik” såsom mailsystemer, domænenavne etc. er faldet på plads. Og så er der en faglig del, som Steffen Blauenfeldt Otkjær hellere vil tale om.

- Det har været den tungeste og mest spændende del af processen. Her har vi brugt meget energi på at lære AKQA’s metodeapparat. Alt fra tung forretningsstrategi og helt ned til hvordan man skaber det bedste kreative brief.

AKQA er til stede over hele kloden, og bureauet er med over 2.100 medarbejdere 23 steder i verden en af de mest efterspurgte digitale bureau-partnere globalt. Det tidligere DIS/PLAY er i øvrigt en af de største lokale afdelinger med godt 130 medarbejdere.

- Der er dog ikke tale om, at vi blot har tilpasset os AKQA’s retningslinjer. Jeg vil snarere sig, at vi har haft en kvalitativ dialog, hvor også elementer af vores, det gamle DIS/PLAY’s, måde at gribe tingene an på, er blevet en del af AKQA’s måde at drive forretning på.

Ingen geografisk begrænsning

Navnet er som nævnt AKQA Denmark. Men hvorfor egentligt ikke AKQA Nordic, når nu en del af den internationale bureaukæde åbnede kontor i Göteborg i fjor?

- Det hænger sammen med, at AKQA ikke tænker i geografiske enheder, som mange andre gør. Vi har ikke delt verdenskortet op imellem de enkelte kontorer, så vi f.eks. er de eneste, der opererer i de nordiske lande

- På samme måde er vi heller ikke forment adgang til kunder andre steder i verden. Derimod leverer vi ofte kompetencer til de internationale teams, der arbejder på AKQA’s store projekter over hele verden. I øjeblikket har vi faktisk 16-17 mand i bl.a. Australien og London.

AKQA Denmark fastholder de mange danske kunder, der set ude fra ikke umiddelbart passer som fod i hose til AKQA’ bureauprofil.  

Det er nemlig primært helt store internationale virksomheder og brands som Oakley, Evian, Rolls Royce, Nike og Bvlgari, der optræder på kundelisten.

- Skulle vi kun gå efter kunder i den sædvanlige AKQA-størrelse, så ville listen over mulige samarbejdspartnere herhjemme blive meget lille.

- Derfor holder vi også fast i vores danske kunder, der set i en international sammenhæng ellers kunne være for små.

- Det er klart, at vi fremadrettet kommer til at fokusere mere på de virksomheder, der har ambitioner, der matcher AKQA.

Gang i forretningen

Og hvordan er det første år med de større muskler, som AKQA, der er tilknyttet WPP-netværket, har givet det tidligere DIS/PLAY, så gået?

- Jeg vil sige fremragende. Vi er vækstet med 30 pct., og ansat 20 mand mere. Vel at mærke i en tid, hvor vi har brugt rigtig mange kræfter på integrationen og uddannelsen af medarbejdere i den sammenhæng, siger Steffen Blauenfeldt Otkjær, der dog ærgrer sig over, at indtjeningen ikke helt er fulgt med.

- Det hænger bl.a. sammen med de integrationsomkostninger, der altid følger med, og så skal vi lige vænne os til at betale for at være en del af noget større.

- Men alt i alt har det seneste år været en meget positiv oplevelse, og da vi alligevel forventer at lægge små 24 mio. kr. på bundlinjen i år, så peger pilen bestemt opad, slutter Steffen Blauenfeldt Otkjær.