Der blev for alvor sat skub i liberaliseringen af det danske elmarked sidste forår, da den såkaldte engrosmodel blev rullet ud.

Det betyder blandt andet, at elhandelsselskaber i højere grad skal ud og konkurrere om elkunderne.

Det tager et af landets førende elhandelselskaber, NRGi Elsalg, nu konsekvensen af og indgår samarbejde med det digitale bureau Novicell, der ligesom energiselskabet har hjemme i det østjyske.

- Vi har i gangsat en transformation af vores digitale tilstedeværelse, hvor vi går fra at have et traditionelt koncernwebsite til at skulle agere som en digital salgskanal. Det er en ret stor omvæltning, der betyder, at vi skal tænke langt mere kommercielt og være langt mere enkle og brugervenlige i vores udtryk, siger Henrik Spanggaard, kommerciel direktør i NRGi Elsalg.

- Vi skærer alt det overflødige information væk og opprioriterer i stedet de informationer og data, som vores kunder har brug for, fortsætter han.

Transformation betød for nylig også, at NRGi ændrede strategisk fokus og satser endnu mere digitalt i markedsføringen. En rejse som mediebureauet MEC er leadbureau på.

Innovativ alliance?

Novicells store arbejde ligger i at forenkle informationerne på NRGi.dk og trække de væsentligste data ud og visualisere dem for kunderne.

- Tidligere har det været lidt af en opgave for de fleste elkunder at forstå deres elregning. Sådan skal det naturligvis ikke være hos os. Vi skal være transparente i vores afregning af kunderne, og kunderne skal via deres personlige login på vores website have et let overblik over deres elforbrug, siger Henrik Spanggaard og roser i den forbindelse Novicell for bureauets tilgang til opgaven.

- Vi har behov for at alliere os med innovative mennesker, der kan være med til at løfte den her opgave. Og Novicell er et virkelig innovativt hus – det mærker man med det samme, man træder ind hos dem. Der er en god energi, og man føler sig hjemme. Det er utrolig vigtigt for sådan et samarbejde, at der er en god energi, siger han.

Det er Novicells direktør, Per Kirchner, ikke overraskende enig i.

- Det er alfa omega i et godt kundesamarbejde, at man har tillid til hinanden og ved, at man kæmper på samme side og vil hinanden det bedste. NRGi Elsalg er en utrolig spændende samarbejdspartner, fordi de er fuldstændig bevidste om deres behov, og så agerer de i et marked, der ændrer sig lige nu, og hvor det er vigtigt for aktørerne at være på forkant med udviklingen. Og det er NRGi Elsalg, siger Per Kirchner.