Ulrik Grevenkop-Castenskiold er tilbage i rådgiver-branchen efter en kort tænkepause. Han forlod stillingen som adm. direktør for Orchestra i juni sidste år og har siden begyndelsen af januar 2018 haft fokus på at opbygge sin egen forretning.

Dit nye initiativ hedder 3dimensions, og hvad ligger der så i det?

– Jeg mærker, at mange virksomheder har behov for strategisk sparring på flere områder, og hvor nøgleordet er ”forretningsoptimering”, siger Ulrik Grevenkop-Castenskiold.

– Primært skyldes det, at virksomhederne savner helhed, gennemsigtighed og et centralt forretningsmæssigt perspektiv i den rådgivning og planlægning, de modtager i dag; et behov, der stiger i takt med, at kravene til bl.a. udnyttelse af data, teknologi og et konstant fragmenteret mediemarked tilsvarende øges for at optimere kommunikationen i alle faser af kundernes individuelle forbrugerrejser. 

– Konceptet bag 3dimensions er bygget op omkring tre strategiske områder, alle med fokus på forbedring af virksomhedernes forretningsmæssige mål. 

Marketing- og bureau-optimering

Kan du være lidt mere konkret?

– Gerne. Inden for marketingoptimering har jeg især fokus på processerne omkring nedbrydning af siloer og arbejdet med virksomheders aktiviteter på tværs af betalte og egne kanaler.

– Her har jeg fx et spændende samarbejde med det danske marketing automation firma Agillic, hvor en del af mit arbejde er fokuseret på udvikling af partnerskaber, der kan styrke Agillic platformen i udnyttelse af use-cases i alle kanaler, inkl. betalte medier. 

– Det har i første omgang resulteret i en nordisk partneraftale med Omnicom Media Group med målet om bedre udnyttelse af kundedata samt fælles kompetencer. Med stærke indbyrdes og komplementære kompetencer dækker man en større del af værdikæden, og man kan sammen tilbyde integrerede koordinerede marketing automatiseringsløsninger, der vil føre til bedre og mere målrettede løsninger for kunderne på tværs af platforme. 

– Mit andet rådgivningsben er bureauoptimering. Her kigger jeg på virksomheders valg af partnere for at se, om det kan gøres endnu bedre. Jeg har opdaget, at der er en betydelig mulighed for at ændre på den partnerkreds, virksomheder har valgt i forhold til de målsætninger, virksomhederne har med deres marketing.

– Det behøver ikke betyde, at virksomheder nødvendigvis skal vælge nye partnere, men relationen kan jo blive bedre, så både bureauer og virksomheder får mere ud af samarbejdet.

Stor hastighed og krav om forandring

Det lyder som et frontalangreb på især mediebureauerne?

– Slet ikke, men den virkelighed, CMO’erne står i er præget af en enorm hastighed og krav om forandring. Her kan det være nyttigt at have en neutral rådgiver med erfaring i data-håndtering og transparens og ikke mindst i optimering af de marketing-indsatser, der betaler sig på tværs af egne og betalte kanaler.

Og dit tredje ben?

– Det er ikke direkte forbundet med marketing, men noget jeg har arbejdet meget med i min karriere. Jeg kalder det for dynamisk værdibaseret prissætning og er med fokus på, at virksomheder i langt højere grad skal forstå, hvilken værdi deres produkter og tjenester leverer til kunderne.

– Heri ligger også en forståelse af kundernes prisfølsomhed, og det er vigtigt for, at virksomhederne undgår at falde i den fælde, der hedder, at nu sænker vi bare priserne for at opnå øget salgsvolume.

– Faktisk kan det ofte bedre betale sig at sætte prisen op på produkter og tjenester, hvis de vel at mærke leverer den rigtige værdi til forbrugerne.

Interesserede kan læse mere om værdibaseret prissætning her.

Der er plads til skallering

Er du alene i 3dimensions?

– Ja, når vi taler min kerne-forretning, altså den strategiske rådgivning, men jeg har et bredt partnernetværk, jeg trækker på efter behov. Det er primært inden for analyse, hvor jeg har brug for stærke ben, der kan løbe valide indsigter hjem inden for de brancher, jeg er inde i.

– Jeg har desuden kontakt med forskellige specialister, bl.a. inden for SEM, SEO og sociale medier. Det er jo specialværktøjer, der har kolossal betydning, når vi optimerer marketing-indsatserne.

Har du kunder nok?

– Jeg er dækket fint ind for resten af året, og jeg har en række kunder i pipelinen, der ser meget lovende ud. Det betyder også, at jeg inden for en overskuelig fremtid enten skal ansætte nogle dygtige medarbejdere eller få partnere ind. Det må tiden vise, men jeg har planer om at skalere op, når opgaverne vokser, slutter Ulrik Grevenkop-Castenskiold.