Forsvaret, nærmere bestemt Forsvarsministeriets Personalestyrelse, har valgt sit mediabureau i de kommende op til fire år.

Valget er faldet på MediaCom, og skiftet kommer ikke af utilfredshed med det eksisterende mediabureau - det hedder nemlig også MediaCom - men fordi udbudsreglerne siger, man skal viske tavlen ren mindst hvert fjerde år.

Det ”nye” mediabureau blev valgt ud fra tre kriterier: Kvalitet, pris og en case-besvarelse, hvor fagligheden kunne folde sig ud:

- Kvaliteten er kompetencerne hos medarbejderne i det team, der er tilegnet Forsvaret, siger Anders Christian Bech, major og chef for marketingsektionen i Forsvaret, og tilføjer:

- MediaCom har en vellykket kombination af erfarne og yngre medarbejdere, og hvad de yngre medarbejdere mangler af erfaring, opvejes af specialist-viden om nyere platforme, bl.a. influencers.

Hvordan markedsfører man en pligt?

Casen var en regulær opgave, som Forsvaret nu står foran: At markedsføre værnepligten i en selvstændig indsats. Det skyldes, at det af Forsvarsforliget 2018-2023 fremgår, at antallet af værnepligtige udvides med 500 om året.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer i forvejen til Forsvarets 40-50 forskellige uddannelser, og nu følger så altså også værnepligten.

- En interessant opgave. For hvordan markedsfører man en pligt? MediaCom leverede den bedste besvarelse, både på det strategiske, taktiske og det eksekverende plan, siger Anders Christian Bech, og tilføjer:

- Det var en sammenhængende løsning på tværs af discipliner, og MediaCom udviste i besvarelsen en god forståelse for, at værnepligten også er en politisk sag.

Svært at blive genvalgt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har selv samarbejdet med MediaCom de seneste 10 år, men følge det nye udbud kan nu også Forsvarsministeriets øvrige styrelser – som en del af rammeaftalen – trække på MediaComs ydelser.

- Kravet om en ny rammeaftale mindst hvert fjerde år betyder, at vi med disse intervaller skal sige farvel til en af vores centrale samarbejdspartnere, siger Anders Christian Bech og tilføjer:

- Tavlen viskes ren, og der skal faktisk meget til at vælge den samme igen. Det er den sværeste disciplin for et bureau, så det er flot klaret af MediaCom.

Budgettet på de 32 mio. kroner er den højeste anslåede værdi for den længst mulige periode – altså op mod otte mio. kroner om året. Tallet er eksklusive moms og inklusive mediaindkøb.