Inden for de seneste år er flere af vore meget stærke digitale bureauer blevet købt af større selskaber, der ønsker at komplettere deres egne kompetencer med danske spitzenklasse-specialister.

Det skete bl.a. for et års tids siden, da Markedsføring spurgte Ole Egholm fra Dansk Brancheanalyse, hvad han mon ville gætte på, at de to store bureauer DIS/PLAY, og Charlie Tango egentlig blev handlet til?

Nu har vi fået svarene, idet regnskaberne for 2017 forligger. Eller rigtigere: Fået noget, som vi mener, er tættere på svarene. Ja, det er sådan set Ole Egholm selv, der både gættede på priserne sidste år, og så selv har regnet på, hvad han rent faktisk mener, bureauerne er handlet til, nu hvor købers og sælger regnskaber er offentliggjort.

Og hvad landede vi på?

DIS/PLAY solgt til AKQA/ WPP i august 2017

Sidste år skrev vi, at Ole Egholms bud var en goodwillpris på 150 mio. kr. for DIS/PLAY (AKQA Denmark i dag). 

I årets analyse læser vi, at køber betalte 126 mio. kr. for 56 pct. af aktierne svarende til en pris for hele bureauet på 223 mio. kr., hvilket svarer til en samlet goodwillpris på 199 mio. kr. 

– Så WPP betalte faktisk en anelse højere multipler for DIS/PLAY, end jeg havde estimeret, men det var da stadig inde på skydeskiven. Og det er klart, at WPP har vurderet, at potentialet i indtjeningen er større, end de nøgne tal anbefalede. WPP er jo ikke kendt for at være i foræringshjørnet, når koncernen går på indkøb, siger Ole Egholm.

Charlie Tango – solgt til KMD i juli 2017

Til gengæld var Ole Egholms vurdering af prisen på Charlie Tango, som den 3. juli 2017 blev overtaget af KMD, meget langt væk fra skiven. Her gættede han sidste år, at prisen var 65 mio. kr., ”måske lidt højere”. 

– Og mon ikke den var det, fortsætter Ole Egholm.

– KMD har i 2017 kun købt ét selskab, nemlig Charlie Tango, og her ser vi en købspris på 151,5 mio. kr. I sælgernes regnskaber – Tim Frank Andersen og Andreas Borreskov Iversen ejede hver omkring 35 pct. mens Søren Rose Kjær, Mads Toft og Rasmus Laumann ejede resten – ser det godt nok ikke ud til, at de tilsammen har fået mere end 100 mio. kr. for selskabet.

– Men imellem disse beløb kan der både ligge transaktionsomkostninger og måske også en fremtidig earn-out, som KMD har fuldt indregnet, men som sælgerne muligvis har været for konservative til at indregne, før pengene forfalder.

Og konklusionen er?

– Charlie Tango er solgt til en af de flotteste multipler, vi har set i bureaubranchen nogensinde, så det må være udtryk for, at KMD ikke blot vil købe selskabets aktiviteter, men at selskabet har nogle kompetencer og måske noget software, som KMD kan bruge i andre grene af deres virksomhed, sådan at det kan skabe værdi for KMD ud over i selve bureaudriften, vurderer Ole Egholm, der samtidig mener, at sælgerne har gjort en fantastisk forretning.

Timing, timing & mere timing

Ole Egholm fortsætter:

– I reklamebranchen kan man blive velhavende, hvis man er meget dygtig til at drive reklamebureau. Men du kan blive helt fantastisk velhavende, hvis du tilmed er i stand til at sælge din virksomhed på det rigtige tidspunkt. 

– På reklamebureaubranchens top-10 blandt millionærer ser vi også, at mindst 7, måske snarere 8 af de 10 mest velhavende, ikke kun har været dygtige til at drive reklamebureau, men også til at sælge bureauet til en god pris, slutter Ole Egholm.

Fakta

  • I Analysen af Danmarks 323 største reklamebureauer, som udkom 6. november, gennemgår Dansk Brancheanalyse i alt 45 bureauhandler, hvoraf handlen med Charlie Tango og DIS/PLAY var årets to største.
  • De mange handler og metoden, det opgøres på, kan du også læse i rapporten. 
  • Hele analysen af bureaubranchen udgives som bog, fylder 187 sider og koster 3600,- kr. + moms, og kan bestilles hos ole@danskbrancheanalyse.dk.