Med et resultat før skat på 8,9 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. året før leverede Infomedia i 2017 det bedste resultat siden 2012.

Omsætningen steg med 3 mio. kr. til 138,7 mio. kr., hvilket sammen med effekten af en række digitaliserings- og effektiviseringsprojekter bidrog til resultatfremgangen.

Omsætningsfremgangen i 2017 er et resultat af succesfuld investering i nye produkter, koncepter og partnerskaber inden for sociale medier, analyse og rådgivning. De nye initiativer har medført kundetilgang i hele Norden.

Resultatet afspejler fortsatte investeringer i teknologi, databehandling og kompetencer med henblik på udviklingen af Media Research og Media Intelligence.

Det understøtter Infomedias kernemålsætning: at udbyde indsigtsleverancer i en form, som giver et optimalt beslutningsgrundlag for kunden i en fortsat mere kompleks medie- og kommunikationsverden.

 – Nyhedsforbruget er eksploderet de seneste år, og i tillæg til de traditionelle mediekanaler vinder nye digitale kanaler vinder frem med øget behov hos vores kunder for løbende analyser og indsigtsleverancer i forhold til deres kommunikation og brandomtale. Det leverer Infomedia bedre end nogen, siger adm. direktør Thomas Vejlemand. 

På tværs af alle kanaler

Infomedia har transformeret sig fra at levere traditionel overvågning af printmedier til i dag at være en media intelligence virksomhed med stærke overvågnings-, analyse- og indsigtskompetencer på tværs af hele mediebilledet, både print, online, radio, tv og sociale medier.

– Teknologinvesteringer har været afgørende for at øge lønsomheden og er dermed fundamentet for en positiv udvikling af forretningen. Samtidig har forandringerne medført en nyfunden start-up attitude i organisationen, som driver vores innovation og vækst, siger Thomas Vejlemand.

Infomedia har yderligere ambitioner og har netop købt den norske Opoint teknologiplatform for web crawling og bliver med selskabet Opoint Technology dermed førende globalt inden for overvågning af online nyhedsindhold.

Det giver nye markedsmuligheder.

– Kombinationen af vores egne løsninger, adgang til den største mængde af mediedata og stærke partnerskaber indenfor social medieovervågning gør Infomedia i stand til at levere nye stærke løsninger og indsigter med fokus på sammenhængen og effekten mellem redaktionelle medier, digitale nyheder og sociale medier lokalt såvel som globalt, slutter Thomas Vejlemand.

Nøgletal

Infomedia A/S

Mio. kr.                       2017/ 2016

Nettoomsætning:     138,7/135,6

Bruttoresultat:             78,4/ 78,1

Resultat før skat:        8,9/ 2,5

Egenkapital:               20,5/ 13,6