Danske virksomheder efterspørger i stigende grad indsigt i egen kommunikation og omdømme på tværs af nyhedsmedier og sociale medier.

Derfor gennemførte Infomedia i 2016 betydelige investeringer i teknologi- og produktudvikling, og det påvirkede resultatet før skat, der blev halveret fra 5,6 mio. kr. i 2015 til 2,5 mio. kr. sidste år.

Til gengæld står Infomedia ved indgangen til 2017 stærkere rustet end i mange år, siger adm. direktør Thomas Vejlemand.

– For at sikre en produktportefølje, der matcher kundernes behov for analyse og indsigter, var det nødvendigt at øge investeringsniveauet i en række nye kompetencer og teknologier, siger Thomas Vejlemand.

– Med de investeringer, vi har foretaget i 2016, står vi som en førende aktør på markedet for media intelligence. På baggrund af udviklingen i første kvartal af 2017, hvor vi allerede har overhalet sidste års samlede indtjening, kan vi se, at investeringerne i betydeligt omfang bærer frugt. 

Innovation er gået hånd i hånd med effektiviseringer

Sideløbende med de nye investeringer i marked og produktinnovation, har Infomedia i løbet af de seneste to år gennemført effektiviseringstiltag, som har medført et farvel til et betydeligt antal medarbejdere:

– Vi måtte reagere på et marked i forandring, og vi har de seneste to år gennemført et større digitalt transformationsprojekt, som har påvirket alle lag i virksomheden: ledelse, organisering, struktur, processer, systemer og kultur.

– Populært sagt så har vi brudt med en meget funktionel organisering med meget manuelt arbejde til fordel for en markedsorienteret organisering understøttet af en mere smart anvendelse af moderne teknologier.

– Hvis vi ikke havde handlet, var vi sandsynligvis kommet ud med røde tal i 2016. Det har betydet, at vi har sagt farvel til 70 medarbejdere og goddag til 40 nye medarbejdere siden min tiltræden den 1. januar 2015, fortsætter Thomas Vejlemand.

– En ny strategi, organisationsændringer, ny kompetenceopbygning og teknologiinvesteringer ser vi resultatet af i år.

Nyt marked med nyt potentiale

– Vi ser ind i et andet marked med et andet potentiale nu. Vi kommer fra at have været markedsleder i Danmark indenfor traditionel medieovervågning til, at vi i dag ser os som markedsudfordrer indenfor media intelligence, dvs. som leverandør og sparringspartner indenfor kommunikations- og marketingindsigter på tværs af alle mediekanaler. 

– Nye kunder er kommet til, vi har styrket relationer til eksisterende kunder, og vi har etableret meget stærke teknologipartnerskaber i Norden og globalt indenfor web og social medieovervågning og analyse.

– Vi investerer i data science kompetencer, værktøjer og teknologier til automatisering af processer og udvikling af nye produkter. Det er nøglen til at levere den service og de leverancer, som markedet efterspørger lige nu.

Informedia har indgået teknologipartnerskaber med førende aktører inden for sociale medier, bl.a. Hootsuite og Talkwalker. Samtidig er et nyt partnerskab med amerikanske Intellect Seec Company ved at blive rullet for at styrke kompetencer indenfor machine learning og kunstig intelligens.

– Det er kombinationen af Infomedias egne løsninger, adgang til mange typer af mediedata og de stærke partnerskaber, der gør os i stand til at levere løsninger og indsigter med fokus på sammenhængen mellem redaktionelle medier, digitale nyheder og sociale medier.

– På forholdsvis kort tid har vi flyttet Infomedia fra at være leverandør af overblik i mediebilledet til i dag at være en strategisk partner, der leverer indsigt til både kommunikation, presse, marketing, salg og topledelse.

– Vores løfte er ”Insigths for Impact” – det vil sige at hjælpe vores kunder med at kunne træffe bedre kommunikative beslutninger, der understøtter virksomhedernes forretningsmæssige mål, slutter Thomas Vejlemand.

Infomedia 2016/2015

(Mio. kr.)                           

Bruttofortjeneste:           78,1/ 83,4

Resultat før skat:            2,5/ 5,6

Egenkapital:                   13,6/ 11,9

Der er ansat godt 120 medarbejdere (helårsværk), og et betydeligt antal timeansatte og studentermedhjælpere.