Ingen bør længere værdi i tvivl. Kvinder er rigeligt i stand til at drive bureauer, og de er bedre til det end mændene. Hvis vi strammer konklusioner lidt.

Af skemaet oven for fremgår det, at virksomhedernes indtjeningsevne er størst, hvor der er kvinder i direktionen. Er der kvinder i direktionen, skaber medarbejderne mere værdi, end hvis alfahannerne sidder solo og dominerer.

– Hvis vi måler på lønniveauet, har det ligget klart højest for kvindestyrede virksomheder de sidste 4 år, siger Ole Egholm fra Dansk Brancheanalyse, der hvert år producerer Danmarks største analyse af den danske bureaubranche. 

– Gennemsnitslønnen har været markant højere de sidste 4 år, resultatet per ansat har været højere de sidste 3 år, og mest imponerende, så har NIE været permanent størst i samtlige de 8 år, vi har tal for.

– Til gengæld, så er der mere tvivl om, hvem der bedst til at vækste, hvor mænd og kvinder følges nogenlunde ad. Skal vi være penible i den forbindelse, så har kvinderne også vundet i 5 ud af 9 år.

Hvilket får dig til at summere?

– Konklusion for bureaubranchen? Kvinder klarer det overordentligt godt. Og mon det ligner observationer fra andre erhverv? Nej, ikke helt. Vi tør efterhånden godt påstå, at resultat per ansat ofte er bedst hos kvinderne, mens den gennemsnitlige løn ofte er lidt lavere, hvilket kan udlignes til begge sider på netto-indtjeningsevnen.

– Ofte ser vi dog, at mænd er bedst til at vokse, men de laver også de største underskud, når det går galt. Med dét som vores dogmatiske udgangspunkt, ja, så går det ret godt for kvinderne i bureaubranchen.

31 bureauer er rene matriarkater

54 bureauer har en kvinde i direktionen. For 31 af disse gælder det, at der kun sidder kvinder i direktionen. I det store billede klarer de bureauer, der både har mænd og kvinder i direktionen, sig allerbedst, men de bureauer, hvor der alene er kvinder, har også i 2014 klaret det bedre end mændene på samtlige af de fire ovenstående målepunkter.

Er der en eftertanke, så kvinderne ikke bliver for selvfede?

– Ja-da, den slags kan vi jo ikke have. Det er klart, at når bureauer som Magnetix, Envision og Hjaltelin, Stahl & Co klarer sig specielt godt, og de har kvinder i ledelsen, så påvirker det kvindernes resultater i stærkt positiv retning.

Har du lidt til talnørderne?

– Hvis vi måler på branchens dækningsbidrag (DB), og sammenholder det med kvinder i direktionen, udgjorde kvinderne 11,5 pct. af branchens DB tilbage i 2008. Andelen af kvindeandelen af DB er vokset støt siden, og i 2014 lå det på 19,2 pct..

– Der er stadig stor plads til forbedring, ikke mindst med tanker på, at det stadig er 90,5 pct. af branchens DB, hvor der også sidder mænd i direktionen  – fordi 9,7 pct. af branchens DB både har mænd og kvinder i direktionen.

– Så der er meget lang vej til en ligestilling i bureaubranchen, hvad angår kønsfordelingen i direktionen. Men som vi har set det, så er det altså ikke resultaternes skyld, at der er så få kvinder i direktionerne, slutter Ole Egholm.

Dansk Brancheanalyses bureau-rapport 2015 har et specielt afsnit om ”kvinder i ledelsen”, hvor synspunkterne uddybes.

Du kan læse meget mere i analysen af Danmarks 294 største reklamebureauer, der netop er udkommet i bogform, den fylder 152 sider, og koster 3600 kroner + moms. I analysen indgår 16 mediabureauer, 131 fullservice bureauer, 51 digitale bureauer, 51 PR-bureauer, 11 dialogbureauer, 19 designbureauer og 15 eventbureauer.

Analysen er den største og grundigste analyse af økonomien i den danske reklamebureaubranche. Analysen kan bestilles hos ole@danskbrancheanalyse.dk.

Fakta 

De største bureauer i Danmark, hvor der alene sidder kvinder i direktionen er:

• Envision, hvor Mona Juul er for bordenden, er nr. 6 målt på størrelsen.

• Ogilvy Danmark med Pia Tandrup Hoelgaard på toppen er nr. 21.

• We Love People har Pernille Simmelkiær Larsen i spidsen (27).

Der er dog tre andre bureauer i top-20, hvor der både sidder mænd og kvinder i direktionen (Magnetix, Hjaltelin Stahl & Co samt Republica).

Republica har nu Susanne Lund som CEO, så vi glæder os til se det næste regnskab fra det Coop-ejede bureau.