Det er simpelt at besvare spørgsmålet, om kvinder kan drive bureau. På alle parametre viser branchens største økonomiske analyse, at det går glimrende, når der også sidder en kvinde i direktionen.

– Gennemsnitslønnen er markant højere de sidste 6 år, resultatet per ansat har været højere de sidste 5 år, og mest imponerende, så har nettoindtjeningsevnen (NIE) været permanent størst i samtlige 10 år, vi har tal for, siger Ole Egholm, økonomen der udarbejder analysen for Dansk Brancheanalyse.

Giv os mænd lidt til at tage toppen af smerten?

– Det får du her. Vi skal bruge lup, når vi skal se forskelle på væksten, og her vinder mændene i år. Kigger man længere tilbage og måler på mændenes gennemsnitlige vækst over de seneste 10 år ligger denne på 2,2 pct., mens væksten har været 2,9 pct. i gennemsnit, når der også (eller kun) sidder en kvinde i direktionen.

Konklusion for bureaubranchen?

– Kvinder klarer det overordentligt godt.

Ligner det observationer fra andre erhverv?

– Nej, ikke helt. Vi tør efterhånden godt påstå, at resultat per ansat ofte er bedst hos kvinderne, mens den gennemsnitlige løn ofte er lidt lavere, hvilket kan udlignes til begge sider på NIE.

– Ofte ser vi dog, at mænd er bedst til at få selskaberne vokse, men også laver de største underskud, når det går galt. Med dét som vores dogmatiske udgangspunkt, ja, så går det ret godt for kvinderne i bureaubranchen.

En kønsmæssig blandet cocktail er bedst

Som altid skal vi være opmærksomme på vores måde at måle på, fortsætter Ole Egholm:

– For mændene måler vi for de bureauer, hvor der alene sidder mænd. Så snart der sidder bare én kvinde i direktionen, tæller det i den røde graf, selv om der også sidder mænd i direktionen.

– Især på indtjeningen er det gået væsentligt bedre i de 66 bureauer, hvor der sidder en kvinde i direktionen, end i de 44 bureauer, hvor der kun sidder kvinder i direktionen.

En kønsmæssig cocktail er bedst?

– Ja, afgjort. De 44 bureauer uden mænd i direktionen har ikke klaret det helt så godt, som de 66 bureauer med både mænd og kvinder i direktionen, men stadig bedre end mændenes sololøb, når vi måler på gennemsnitlig løn, resultat per ansat og NIE.

Der er fortsat Mona Juul, der er i front som direktør for det største kvinde-styrede bureau i Danmark envision, efterfulgt af Susanne Lund fra Republica, der er de to eneste i bureauernes top-20 liste størrelsesmæssigt målt på dækningsbidraget.

Hvor mange kvinder er egentlig med i ”toppen”?

– Der kommer flere og flere kvinder i direktionerne i dansk erhvervsliv, men der er stadig meget lang vej til ligestilling på området. Reklamebureaubranchen toppede med 20,2 pct. kvinder forrige år, men ifølge 2016-regnskaberne er andelen faldet til 19,5 pct., stadig det næsthøjeste for de år vi har tal fra, og formentlig dermed nogensinde, slutter Ole Egholm.

Fakta

• Danske Brancheanalyses ”Reklamebureaubranchen 2017” koster 3600,- kroner + moms og kan rekvireres via Dansk Brancheanalyses hjemmeside eller via mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

• Og de 178 sider er en guldgrube af informationer om landets 327 bureauer. Rapporten drøfter fx også, hvilke ejerformer er bedst, og hvor mange partnere, det er mest hensigtsmæssigt at have i bureauet.

• Samt og ikke mindst vurderinger af, hvor meget bureauer er værd, når de skal sælges. Her er fine og konkrete cases, man kan måle sin egen virksomhed efter.