KLUMME: Kortlægning af markedsadfærden, inden den finder sted i det bredere marked, giver tid til både omtanke og udvikling. Men ikke mindst muligheden for at ramme markedet. På det helt rigtige tidspunkt.

Det er en timingfordel, der i sig selv er værdifuld. For det baner vejen for at tilbyde noget mere unikt som virksomhed og dermed nå markedet i øjenhøjde.

Forståelsen af kunders fremtidige behov er Firstmoves metier. Vi finder kontinuerligt de drivende tendenser, som vil ramme markedet i fremtiden og indholdsbestemmer dem. Læs med og få en forsmag på den virkelighed, der vil ramme.

1. Være-Dygtig

Bestainable er ansvarligheden udlevet. Helt ind i dna’et. Udvikling fra tankegang til væremåde. Og dermed ikke blot en tanke, man bærer. Det er en højere og mere holistisk tilgang, der udmønter sig i fravalg og tilvalg. I skarp selektion.

Og der tilføres konstant nye dimensioner. For at bane vejen for artens og naturens overlevelse. I kampen for et evigt klodeliv. Permakultur og biodynamik tegner vejen bedst.

2. Naturbar

Naturskab er tidens mening og mål. En religion, livsstil og produktionsmetode. I én og samme. Materialiseringen af et højere mål. Og forløsningen af den industrielle maskine. Visionen er sund natur og grønt liv alle vegne. Firstmoverne dyrker den derfor i ét væk. Og finder plads. Alle vegne. Ude som inde.

Vælger det rene indhold. Skabt så tæt på originalen som muligt. Helt uden hemmeligheder. Eller industrielle kompromisser. Det frivillige arbejde går nu til naturen. Typisk som egne beplantnings- og vedligeholdelsesprojekter. Vejen til et bæredygtigt liv

3. Grønskab

Grønskab er den grønne vane, der gror. Og infiltrerer alle sammenhænge. En filosofi. En levemåde. Og rettesnoren for et ethvert køb. Grøn er modgiften til fødevaremanglen. Den naturlige pendant til en verden i plast. Et redskab til at komme dyremishandlingen til livs. Og måden at integrere naturen i produktionen. I livet og i sameksistensen. Overalt.

4. Etikette

Etikette sætter standarden for det, der gør verden godt. Eller ikke. Og favner hele processen. Alle perspektiver. Adfærden for den etiske overbevisning favner alle. I alle led. Natur, dyr, mennesker. Dårlige producentforhold, også for de danske, børnearbejde, emballage og konventionelle produkter boykottes. Som meget andet.

5. Metallove

Metaliv er den uselviske tanke for andre. Medmenneskeligheden, der åbner hjem og hjerte. For alle, som har behov. Overskud, omsorg og kærlighed. Især for dem man ikke kender. Relevansen og interessen ligger uden for selvet.

Den forpligtende gerning, der ligger langt ud over tid og penge. Der hvor indsatsen kan mærkes. Fx anonym donation af en nyre. Til en fremmed. Den forpligtende gerning.

6. Destilleret

Destilleret er antiforbruget. Taget til nye højder. Askese definerer livsstilen. Og skaber den direkte vej til at sætte livsstilen yderligere fri. Ethvert køb skal indfri et reelt behov. Frem for den blotte mulighed. Begrænser derfor repertoiret. Af det hele. Begrænser repertoiret af det hele og lejer/låner sig til livet.

Fra garderoben til paletten på tallerkenen. Boligens artefakter, kvadratmetrene og alle udstyrsstykkerne. Et evt. forbrug udfolder sig i skyerne. Det der skal bruges, materialiserer sig. Adfærden skaber intensiveret kamp om pladsen, hvorfor konkurrencen forstærkes. Hvor kun få slipper gennem det finmaskede værdifilter.

7. Flytbar

Flytbar er livet i konstant bevægelse. Med evig forandring som konsekvens. Uden binding og forpligtelser. Udvider og afføder nye mulighedsrum konstant. Som materialiserer sig ved den blotte bevægelse. Eller placering i skyerne. Og frisætter tanken. For at gribe mulighederne, det nanosekund de opstår.

Hjemligheden går fløjten. Boligen som arbejdspladsen udgør ad hoc løsningen. Og der ejes kun det, der kan fylde en kuffert. Det gør selv tanken mobil.  Underordnet, hvor man bor. Hvordan man bor. Bare det er lige i smørhullet af det hele. Af alle mulighederne. Hellere leve på kanten. End i udkanten

8. Moi

Moi er egne behov. Nu taget alvorligt. Opladning for egen overlevelse. Iltmasken skal på inden andre redes. Oprydning i sociale relationer og episodiske fælleskaber er konsekvensen. I en intakt ansvarlighed. Genfødsel trækker individet og kræfterne frem på ny.

Rejser alene. Finder tid til ingenting. Uden andre. Og gør hverdagen aftalefri. Gør os til løsrevne væsener. Uden faste termer, kasser og kategoriseringer. Uafhængig af familieforhold. Lever sammen på radikalt nye måder. Moi opløser forestillingen om kønnet. Også eget. Og påvirker sameksistensen

9. Udsyn

Udsyn er voksende interesse for livet i det fjerne. Opgøret med stedbestemmelsen. Produktionsstedet hjemme. Det notorisk nordiske. Danskheden. Byder verden indenfor. I søgen efter nye oplevelser og dimensioner.

Henter ude, fortolker og bearbejder hjemme. Eller udvikler den danske pedant. Til den udenlandske. Fx dyrkning af pak choy og dadler på dansk jord.

10. Selvcensur

Selvcensur er det bevidste fravalg af digital stimulans. Invasionen af forstyrrelser. Med et aftagende og langt mere selektivt medieforbrug som konsekvens. Allierer sig med kloge medier og fagkyndige.

Frem for ensidige systemer, korrigerede netværk og den retoucherede udgave af virkeligheden. Blokerer. Renser ud og vælger fra. Nyhedsbreve, apps, opdateringer. Og al anden unødig støj. Mobilen er lagt på hylden.

11. Sømløs

Sømløs er glidende oplevelser. Flydende livsstil. Og nedbrudte grænser. Bevægelse uden besvær. Uden afbrydelser. Sømløs er koblingen mellem alle verdener. Og tager alle platforme i brug på samme tid.

One-line living. For et liv, hvor teknologien er den forlængede arm. Ikke det forstyrrende element. Ét divice sizeable. Telepati. Og transport i tid. Rumrejser. VR. Navigator- og simfri.

12. Technomaniac

Fremtiden styrer. Et evigt og foranderligt liv ligger lige for. Muliggjort af teknologien. Hvor grænserne mellem mand og maskine ophæves. Konvergensen af teknologier og blod. I søgen efter helt nye livsformer. Og erkendelsesniveauer.

The enhanced human er det nye mulighedsrum. Gør mennesket bæredygtigt. Selvopladet. Insourcer for at frisætte kreativiteten hos individet. Af kød og blod. Det er sådan, det bliver.