Et blandet år med pil op. Det må være 2017-konklusionen for DDB, hvis kerneforretning fortsat har det godt, mens rammerne – altså lokaler og husleje – var anderledes udfordrede.

Det positive først: Fremgangen findes i en fast kundebase samt tilføjelse af et par nye kunder og en større efterspørgsel på løsninger og kompetencer, der forstår at skabe sammenhæng mellem brand og activation.

Eller formuleret mere konkret: DDB fik tilgang af kunder som DFDS og 4Finance, og det resulterede i 2017 i en mindre stigning i bruttoresultatet på tre procent.

Det negative dernæst: Fraflytningen af Bredgade efter 15 år og et fald i omsætningen – både hos burauet selv og hos datterselskabet Spoiled Productions kostede forventeligt på bundlinjen.

- Vi har haft et år, hvor det har krævet mange ressourcer at komme ud af et gammelt lejemål og finde vores nye omgivelser i Møntergade. Så vi er glade for, at vi har kunnet holde momentum omkring vores kerneforretning og levere stærke løsninger for vores kunder, siger CEO Thomas Erichsen.

Men fortid er fortid, og godt inde i 2018 sætter Thomas Erichsen følgende ord på det igangværende regnskabsår:

- Vi har i 2018 oplevet en stor interesse for vores fuldt integrerede tilbud og nordiske setup i NORD DDB, herunder specielt vores strategiske styrke, hvor cultural insight er blevet en central del af bureauet og vores måde at arbejde på. Det har bl.a. resulteret i nye kunder som Apollo og Telmore, siger han og tilføjer:

- Vi forventer derfor en klar forbedring af vores bundlinje i 2018 og glæder os til at demonstrere et regnskab, der ikke er påvirket af en tung husleje.

Nøgletal for NORD DDB (inkl. Spoiled Productions) – 2016-tal i parentes

·       Omsætning 66,055 mio. kr. (76,112 mio. kr.)

·       Bruttoavance 37,736 mio. kr. (38.528 mio. kr.)

·       Bruttoavance pr. medarbejder 943.400 kr. (859.533 kr.)

·       Lønandel 68,6 (67)

·       Resultat af primær drift -3,751 mio. kr. (+0,105 mio. kr.)