Mediabureauet Orchestra har netop rundet 5. år som selverklæret udfordrer på mediabureaumarkedet, og det har været en konstant vækstrejse siden etableringen i februar 2013.

Det fremgår af det seneste regnskab, hvor Orchestra havde en samlet vækst i bruttoavance på 28 pct. og en tilsvarende vækst i omsætning (29 pct.). Driftsresultatet er også fulgt med og lander på 3,25 mio. kr. (+21 pct.) og bedre end budgetteret for året.

– Og det er kontinuerlig vækst, der har præget os, idet der så at sige er lagt små 5 mio. kr. på bruttoavancen hvert år fra 10 mio. kr. i 2014 til lige under 25 mio. kr. i 2017, siger adm. direktør John Herup.

– Vi er derfor et bureau i absolut topform, der nu tager fat på sit blot 6. leveår, og det giver en ro for den fremtidige udvikling, fortsætter direktøren.

Så du er ganske godt tilfreds?

– Det er meget tilfredsstilende, at vi ikke alene har kunne fortsætte væksten i antal kunder men også har evnet at kapitalisere på dette rent økonomisk, så vi kan fortsætte med investeringer også fremad.

– Vi vil gerne blive ved med at vokse, men ikke for enhver pris. Virksomhedskulturen skal kunne følge med, og jeg mener, at dette har været helt afgørende for, at vi parallelt med vækst har kunne fastholde positionen som det mediabureau med mest tilfredse kunder i markedet også i 2017.

Overskudsdeling med kunderne

De økonomiske resultater kommer som lovet kunderne til gode. Som kunde hos Orchestra er man med i indkøbsfællesskabet Transparency, hvor overskuddet fra samhandel med medierne deles.

De seneste to år har der været et overskud på knap 1 mio. kr. til deling i fællesskabet, og i år lander overskuddet på hele 2,2 mio. kr., så alle kunderne kan glæde sig til at få en pæn bonus retur.

– Hele fundamentet med en anderledes og transparent forretningsmodel med overskudsdeling er jo en del af vores grundfortælling, og det er derfor en stor fornøjelse at kunne dele glæden over, at det går godt, med kunderne på så håndgribelig facon. Det skaber genklang, høj troværdighed og er med til at åbne nye døre for os, siger John Herup.

Fortsat investering i data

For et år siden lancerede Orchestra den selvstændige forretning MyProgrammatic, som skulle hjælpe annoncører med at tage større ejerskab over egne data.

– Det har været en vigtig strategisk satsning, som ikke alene har skabt kontakt til nye og interessante kundesegmenter, men samtidigt har tegnet profilen endnu tydeligere op af bureauet som det transparente alternativ. Og fra 2018 lægger vi derfor dette selskab ind under Orchestra, så også den eksisterende kundebase kan nyde godt af rådgivningen omkring data.

– Behovet for uvildig rådgivning om dataejerskab, dataindsigt og betalingsstrømme i forbindelse med digitale indkøb har aldrig været større end nu, hvilket interessen fra Dansk Annoncørforenings side viser med al tydelighed.

– Derfor glæder vi os til at fortsætte investeringen i kompetenceopbygningen inden for dette felt til gavn for både eksisterende såvel som nye kundesegmenter, slutter John Herup.