Efter fire års konstant vækst ændrer kommunikationsbureauet FRIDAY nu på ejerkredsen. Tre partnere forlader virksomheden på grund af uenighed om retningen.

– FRIDAY har på rekordtid placeret sig blandt de ti største kommunikationsbureauer i Danmark. Det har vi kun kunnet gøre i kraft af de dygtige mennesker, der er eller har været en del af FRIDAY – herunder også de tre partnere, der nu vælger at gå andre veje, siger adm. direktør Lars Bo Kirk.

Årsagen til ændringerne har været en kombination af uenighed om firmaets udvikling samt forskellige tolkninger af værdigrundlag og ledelsesprincipper. Vi spørger den ene af de tre partnere, der forlader FRIDAY:

Hvorfor er du trådt ud af FRIDAY?

– Fordi vi i ejer-gruppen efterhånden brugte så mange kræfter på at diskutere principper og værdier, at det drænede os for energi og tog for meget fokus i forhold til driften af bureauet. Den slags skal man reagere på, inden det går helt galt, siger Anders K. Sørensen.

Man skal være enige om, hvad værdierne betyder

Hvad skændtes I om?

– FRIDAY var fra starten tænkt som en meget værdibaseret organisation, men det kræver jo, at man er enige om, hvad disse værdier betyder, og hvordan man handler efter dem. Og vi var simpelthen ikke helt enige om principperne for vores samarbejde, eller hvad det ville sige, at være ligeværdige partnere, hvilket skabte frustrationer i begge lejre.

Hvad skal du nu?

– Jeg skal blandt andet arbejde sammen med de to andre udtrådte partnere, Mette Ljunggren og Henrik Røjgaard, for vores fælles kunder inden for alt fra detailhandel til universitetsverdenen. 

– Beslutningen om at forlade FRIDAY er stadig temmelig ny, så det præcise fremtidige set-up er endnu ikke helt på plads – men det er flere spændende planer på bordet!

Med hvilken følelse forlader du FRIDAY?

– Det gør jeg med en god følelse i maven og dyb sult efter at komme videre. Og så går jeg fra bureauet med en stolt erkendelse af, at vi fandeme gjorde det! Denne sammensatte gruppe af skøre, stærke individualister løftede FRIDAY op til at blive det 10. største kommunikationsbureau i Danmark på kun 3 år. Det er godt gået, slutter Anders K. Sørensen.

Et helt naturligt skifte

FRIDAY vil fremover blive ledet af en ny firemands ledelsesgruppe bestående af Mikael Baden, Søren Skafte Overgaard, Claus Bendsen og Lars Bo Kirk. Sidstnævnte fortsætter også som adm. direktør.

Anders K. Sørensen, Henrik Røjgaard og Mette Ljunggren stopper pr. 31. oktober.

– Det er naturligvis vemodigt at sige farvel til mennesker, man har arbejdet så tæt sammen med – og vi skylder dem en stor tak. Men skiftet kommer også på et naturligt tidspunkt i virksomhedens liv – og vi glæder os til at fortsætte vores udvikling, uddyber Lars Bo Kirk.

I den nye organisering etablerer FRIDAY to partnerlag, så bureauet fortsat kan tiltrække seniorrådgivere, der ønsker at kombinere karriere med høj personlig og arbejdsmæssig frihed.

FRIDAY arbejder af princip ikke med kunde- eller konkurrenceklausuler. De tre udgående partnere kan derfor fortsætte deres arbejde med de af deres kunder, der måtte ønske det.

FRIDAY har nu i alt otte partnere ud af 19 ansatte.