Det går rigtig godt hos bureauet Wibroe, Duckert & Partners.

2018-regnskabet fortæller om en bruttofortjeneste på godt 28 millioner kroner, mod godt 26 millioner i 2017, hvortil kommer et resultat efter skat på 6,7 millioner kroner mod 4,0 millioner i 2017.

Og det er da også en tilfreds Heidi Skovhus, administrerende direktør og medejer, der siger:

- WDP har haft en meget tilfredsstillende udvikling i forretningen i 2018, hvilket resultatet afspejler.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Årsagen mener hun bl.a. skal findes i en bestemt beslutning.

- For fire år siden traf vi en beslutning om ikke at deltage i pitch. Vi tror ganske enkelt ikke på, at vi i det format kan løse komplekse problemstillinger, og vi tror slet ikke på at forære vores arbejde bort, siger hun og tilføjer:

- Det har vist sig at være en forretningsmæssig god beslutning, for vi har ikke mange timer på et år, som ikke faktureres. Heldigvis har vi samtidig stadig været i stand til at tiltrække nye – og store – kunder. 

En strømlinet forretning

Resultatet i 2018 er ifølge bureauet selv en blanding af eksisterende, gode kunder og en række nye kunder, herunder et par af signifikant størrelse, som der dog endnu ikke kan sættes navne på.

 GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

- WDP er i dag en strømlinet og velfungerende forretning, siger Heidi Skovhus og tilføjer:

- Strategien er klar. Ledelsen fungerer. Medarbejderne er yderst kompetente og fokuserede. Kunderelationerne stærke, og resultaterne vi har skabt for vores kunder ligeså. 

Og forventningerne til 2019?

- Vi er beherskede optimister i forhold til 2019, og vi fortsætter med at yde det ypperste for vores kunder. Det er i de daglige leverancer, vores fokus er, ikke på det økonomiske resultat. Det kommer som en konsekvens heraf, slutter Heidi Skovhus.

Nøgletal Wibroe, Duckert & Partners 2018/2017/2016

(millioner kroner)

Bruttofortjeneste: 28,1/26,1/22,2

Årets resultat: 6,8/4,0/2,5