Dansk Erhverv, der har store dele af den danske rådgiverbranche – herunder bureauerne – som medlemmer, er i luften med en analyse af den danske PR-branche. Den viser en fremgang i såvel beskæftigelse som omsætning.

Vel at mærke set over en treårig periode.

Omsætningen er i det tidsrum vokset med ca. 18 pct., mens antallet af fuldtidsbeskæftigede i PR-branchen er steget med 20 pct., så den i dag rummer 1.500 PR-professionelle herhjemme.

Ser man derimod isoleret på 2017 er der tale om et fald i omsætningen, men tallene svinger voldsomt år for år (2015: +23 pct., 2016: 0,2 pct. og 2017: -4 pct.), så det er vanskeligt at drage alt for kække konklusioner på den baggrund.

Daniel Møller Jensen, politisk konsulent i Dansk Erhverv, medgiver, at PR-branchen har haltet en smule bagud i det seneste år, når det gælder omsætningen, men udviklingen er generelt positiv, fasholder han.

- Når vi kigger over en længere periode, ser vi, at omsætningen og beskæftigelsen vokser hos bureauerne i PR-branchen. Det er absolut noget, vi kan glæde os over. Der er i disse år en stigende efterspørgsel efter rådgivere, fordi verden omkring os ændrer sig hastigt med bl.a. digitalisering og nye teknologier, siger han.

Kresten Schultz Jørgensen: En positiv udvikling

Det mener den for nyligt genvalgte formand for brancheforeningen Public Relations Branchen, Kresten Schultz Jørgensen, også:

- Den danske PR-branche er inde i en positiv udvikling, der har varet 10-15 år og som også fandt sted under krisen, hvor vi reelt voksede og tog store markedsandele fra fx reklamebranchen. De seneste år har væksten været på niveau med det øvrige erhvervsliv, og det er tilfredsstillende, fordi der er vækst i hele samfundsøkonomien til gavn for alle.

- PR er et strategisk fag, som topledelsen har behov for både i vækst- og i krisetider. I væksttider står vi stærkt, i krisetider bedre end de fleste. Det siger noget om et fag, der er stærkt på direktionsgangen, slutter Kresten Schultz Jørgensen.