- Hun kunne da også bare lade være med at have den korte nederdel på …

- Det var aldrig sket, hvis hun ikke havde drukket sig stanghamrende vissen …

Fordommene er mange, og debatten om skyld og ansvar i forbindelse med seksuelle overgreb mellem unge afspores for ofte, mener Det Kriminalpræventive Råd, som derfor nu tager initiativ til en kampagne, der skal hjælpe unge med at tune ind på hinanden seksuelt.

Til formålet har Rådet valgt et konsortium bestående af tre bureauer.

Det drejer sig om PHD/Drum CPH (Omnicoms content-enhed, der tidligere hed Engage), Kompas Kommunikation og Splay Networks.

Og der bliver tale om en kampagne, der kommer til at udfordre det klassiske offentlige kampagneformat. Ikke mindst på grund af målgruppen, siger Claus Andersen, der er Managing Director i Drum CPH:

- De 15-17-årige er en målgruppe, der er notorisk vanskelig at ramme. Deres medieforbrug er ekstremt fragmenteret, så det nytter ikke bare at sende et OBS-spot ud på TV, så vi kommer til at arbejde med mange platforme, og flere forskellige interessenter og virkemidler.

Følelser og positiv tone

Kampagnen skal hjælpe 15-17-årige med at tune ind på hinanden seksuelt – uden at pege fingre, men med følelsesmæssig forankring i både lyd, levende billeder og andre unge, som målgruppen kan relatere til.

- Vores koncept kommer til - via musik, video og ambassadører – at tale til de unges følelser og identitetsskabelse omkring seksuel adfærd. Og så bliver tonen i kampagnen positiv, siger Claus Andersen.

Hvordan det?

- At vi i stedet for at tale ind i stereotype kønsroller vil hjælpe på vej mod gensidig respekt. Og det gør vi ved i stedet at tale ind i en allerede eksisterende intention: De unge ønsker nemlig at være opmærksomme på hinanden og ikke at overskride hinandens grænser.

Man skal med andre ord ikke forvente en kampagne med fokus på skyld og på kvinders ”undgåelsesadfærd” – altså det, at man som kvinde ikke bør gå alene hjem, gå udfordrende klædt, drikke sig beruset til fester osv.

Co-creation workshops

Ud over selve kampagnen byder Det Kriminalpræventive Råd på undervisningsmateriale rettet mod 9.-10.klasse, og så arbejder konsortiet tæt sammen med en række interessenter – deriblandt en række unge fra målgruppen.

- Vi kommer fx til at køre nogle co-creation workshop med unge i målgruppen, som bl.a. skal hjælpe med at videreudvikle konceptet og kvalificere kampagnens indhold, siger Claus Andersen.

Samarbejdet med de tre bureauer i konsortiet omfatter ifølge udbudet:

- Strategi, idé- og konceptudvikling
- Konkretisering af mål og målgruppe
- Design af visuel identitet, grafiske elementer, budskaber mv.
- Udvikling og produktion af kampagneelementer
- Mediestrategi og planlægning, herunder medieindkøb- og produktion.

Budgettet ligger på godt 2,5 mio. kroner og kampagnen forventes lanceret i 3. kvartal 2018.