Det danske landbrug destruerer 1.000 pattegrise i timen i gennemsnit som en direkte konsekvens af, at svinebestanden er fremavlet til en for intensiv stordrift.

En dansk fremavlet so får i gennemsnit 18 pattegrise pr. kuld, men er kun skabt til at forsørge ca. 12, og blandt andet derfor dør hver femte pattegris, inden den bliver fire uger gammel.

En af årsagerne til den høje dødelighed er, at mange pattegrise i de store kuld ikke kan komme til soens patter.

Netop nu er 38 aktivister fra Greenpeace i gang med at tegne pattegrise foran Miljø- og Fødevareministeriet med det mål at tegne de 1.000 pattegrise, der destrueres, på én time.

Se aktiviteten her.

– Vi har sat os for at prøve at tegne pattegrise lige så hurtigt, som industrien destruerer dem. For mig er det et tydeligt tegn på en syg produktion, at 1.000 pattegrise destrueres i timen, fordi de enten er dødfødte eller dør, inden de bliver fire uger, siger Birgitte Lesanner, chef for Greenpeace i Danmark og fortsætter:

– Vi har skabt en stordrift, hvor dyr ikke længere er dyr, men produktionsenheder, og hvor det vurderes som i orden, at hver femte pattegris hvert døgn dør under fødslen eller kort tid efter.

– Vi har skrevet nogle nytårsforsætter til Esben Lunde Larsen, og et af dem lyder på at sætte kødproduktionen på slankekur. Tallene taler deres tydelige sprog om en industriel produktion af husdyr i så store antal, at hverken klimaet, miljøet eller dyrevelfærden kan holde til det. Danmark skal simpelthen sende færre dyr igennem slagtehusene eller levende ud af landet.

Syv nytårsforsætter

Danmark er én af verdens største producenter af svinekød, og som et land med en voldsom høj kødproduktion sætter landbruget miljøet, dyrevelfærden og klimaet under pres. Sidste år blev der slagtet 18,3 millioner svin i Danmark og herudover eksporteret 13,2 millioner levende smågrise.

Greenpeace opfordrer i en kampagne med syv nytårsforsætter ministeren til at tage ansvar for klima- og miljøkonsekvenserne og arbejde for en langt mindre og bedre kødproduktion, der prioriterer økologien og kvaliteten højere.

Den voluminøse husdyrproduktion koster klimamæssigt. Svinene og køerne tegner sig for 18,2 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, og vores køer og svin står for hele 88 procent af landbrugets samlede udledning.

Siden 2005 er landbrugets udledning af drivhusgasser kun nedbragt med 4,5 procent, og det vil ikke være muligt at mindske udledningen væsentligt uden at skære ned på mængden af dyr.

– For miljøet og klimaets skyld skal der satses på mindre og bedre kød i stedet for det nuværende kapløb om at producere mere og større. Vi ser, at flere og flere danskere ønsker at skære ned på kødet og vælge økologisk.

– Men det er ikke nok, hvis den store produktion og høje eksport af kød og mælk, som ministeren arbejder helhjertet for, blot øges. Det er dokumenteret, at hele verden kan brødfødes med økologi, og det er dén fremtidige verden, vi synes, Esben Lunde Larsen burde arbejde for, slutter Birgitte Lesanner.