Danmarks største udbyder af biografreklamer, Egmont-ejede Dansk Reklame Film, har fået en grim sag på halsen.

I december 2017 blev det nemlig opdaget, at Dansk Reklame Film siden maj 2013 på en række nationale kampagner har leveret færre kontakter end forudsat.

Det skulle Dansk Reklame Film naturligvis have efterleveret, men i stedet gav de mediebureauer og annoncører information om, at målene var nået. Derfor gik selskabets eget revisionsfirma og advokatfirma i gang med en undersøgelse.

Den er nu afsluttet, og undersøgelsen viser, at nogle få medarbejdere har manipuleret data i it-systemet, så underleveringen var skjult. Det har ført til bortvisning af to personer, og Dansk Reklame Film har overgivet sagens materiale til politiet. 

95 mio. kr. i kompensation

Underleveringen til kunder, der kan have krav på kompensation, udgør 95 mio. kroner ud af Dansk Reklame Films samlede omsætning på 578 mio. kroner i perioden 2013 til 2017, lyder det fra selskabet selv.

Der er afviklet tusinder af kampagner i 246 biografsale med flere daglige filmvisninger, hvilket resulterer i mere end 1,5 mio. forskellige playlister i perioden med op til 30 forskellige reklamebudskaber i hver.

I alt kompenseres 945 kampagner.

- Det skete er fuldstændig uacceptabelt. Vores undersøgelser viser, at nogle få medarbejdere har manipuleret data i vores it-system. Det har fået ansættelsesretlige konsekvenser for de involverede, ligesom vi har overgivet materialet til politiet, lyder det fra Asger Flygare Bech-Thomsen, bestyrelsesformand for Dansk Reklame Film og adm. direktør i Nordisk Film Biografer i en pressemeddelelse.

- Vi fokuserer nu på at kompensere kunderne, implementere øgede kontrolsystemer og genoprette tilliden til Dansk Reklame Film, fortsætter han.

Annoncør-direktør: En ulykkelig sag

Dansk Reklame Film har orienteret Dansk Annoncørforening, der er brancheforening for landets største annoncører, hvoraf flere er blandt dem, der skal kompenseres, om sagen. 

Her betegner adm. direktør Torben Rønler sagen som ”ulykkelig”.

- Det er utroligt, at den slags kan foregå, og det er nu op til Dansk Reklame Film at genopbygge annoncørernes tillid til virksomheden, og sørge for at alle annoncører kompenseres korrekt, mener han.

Hvordan kan Dansk Reklame Film gøre det?

- Det kræver fuldstændig transparens, hvilket Dansk Reklame Film også lægger op til. Berørte annoncører og mediebureauer skal have adgang til alle data og oplysninger i sagen, ellers bliver det svært at tro på, at alt afdækkes, siger Torben Rønler, der blev briefet om snyderiet inden offentliggørelsen af sagen på et møde hos virksomheden.

Han mener, at sagen er endnu et skud for boven til den ”gennemsigtighed” – eller måske snarere manglen på den – som mange annoncører mener, der i det hele taget er vedrørende annoncekøb i dag.

- Jeg ved naturligvis ikke, om det kunne have forandret noget i denne konkrete sag, men hvis man som minimum fik data om visninger, kontakter etc. valideret af en uafhængig tredjepart, så kunne man måske have undgået denne ulykkelige sag, slutter Torben Rønler, der opfordrer berørte annoncører til at henvende sig til foreningen med eventuelle spørgsmål.

Dansk Reklame Film vil foruden mødet med Dansk Annoncørforening også "mødes med de berørte mediebureauer og annoncører for at gennemgå det hændte og aftale de praktiske forhold omkring kompensation".