BLOG: Sidste år offentliggjorde Danmarks Statistik en opgørelse, der viste, at kun 27 procent af danske virksomheder bruger digitale salgskanaler og at kun to pct. af Danmarks samlede eksport på 1.100 mia. kr. kommer fra e-handel til udlandet.  
 
Der er altså et betydeligt potentiale for mange af de danske virksomheder, der endnu har til gode at udnytte de teknologiske muligheder og nye digitale platforme i salgsarbejdet. Men det kommer ikke af sig selv.  
 
Det kræver kommercielle kompetencer at inddrage det digitale i salget og geare virksomhederne til at levere sublime kundeoplevelser. Og derfor er det også bydende nødvendigt at medarbejderne bliver klædt på til at møde den stigende kompleksitet, der efterhånden kendetegner salg- og marketingfaget.  
 
Digitalisering bliver et afgørende konkurrenceparameter  
 
Følger man med i strømmen af erhvervsnyheder kan man næsten ikke undgå at støde på artikler, der handler om digitalisering og digitale transformationsprocesser.  
 
Det mærkes tydeligt ude i erhvervslivet, der har blikket stift rettet mod udfordringerne og mulighederne ved digitaliseringen. Også i salgs – og marketingafdelingerne er det ikke til at komme udenom.  
 
Det viser en ny...