Kampagnen ”Det mangler noget!”, som reklamebureauet Saatchi & Saatchi i midten af januar søsatte for organisationen Kvinder I Bestyrelser (KIB), er blevet positivt modtaget.

Seks af de 10 virksomheder, der modtog en stol med et manglende ben – som symbol på den lave, gennemsnitlige repræsentation af kvinder i C1000-virksomhedernes ledelse og bestyrelser – er således vendt tilbage.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at koncernchef Allan Polack fra PFA, AMBU’s adm. direktør Juan Jose Gonzales Casanova og ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, har givet tilsagn om et møde.

Dertil kommer, at Arla og TDC’s topchefer har sendt organisationen videre til en anden relevant kontakt i virksomheden.

LEO Pharma støtter budskabet

Også LEO Pharma er vendt positivt tilbage efter stolekampagnen. Det er sket med følgende svar fra Henrik Kyndlev, direktør for ekstern global kommunikation:

- Vi er helt enige i det overordnede budskab, og støtter arbejdet for at sikre en mere ligelig kønsfordeling i både bestyrelser og ledelser generelt. Og i forhold til de tal, som Kvinder i Bestyrelser har anvendt i kampagnen, og som er fra 2017/2018, er vi da også glade for at kunne sige, at vores andel af kvinder i bestyrelsen for LEO Pharma A/S i dag er på 25 procent (to ud af otte). 

Henrik Kyndlev fortsætter:

- Endvidere satte vi i 2018 et mål om, at minimum tre af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer i LEO Pharma A/S ved udgangen af 2021 skal være kvinder (dette i tillæg til de medarbejdervalgte medlemmer). Hertil kan nævnes, at vi har en kvindelig CEO, mens 45% af alle lederpositioner globalt er besat af kvinder.

Humor hos DLG

Hos Kvinder I Bestyrelser siger bestyrelsesformand Gitte Maya Elsig, at man er ” imponeret over den fine og positive modtagelse”, og parterne bag kampagnen fremhæver ikke mindst tilbagemeldingen fra DLG.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Virksomheden postede lige efter modtagelsen af ”stolen med det manglende ben” – et billede og følgende tekst på LinkedIn:

"Kære KVINDER I BESTYRELSER, mange tak for den fine stol. Vi testede den straks, og man kan godt sidde på den. Men det er ikke holdbart i længden, og det er vi også godt klar over. Den skæve fordeling af kvinder og mænd i bestyrelser og ledelser er en udfordring, vi gerne vil være med til at rykke på, for i DLG værdsætter vi forskellighed, hedder det i oplaget – og videre:

- Som et andelsselskab er det vores ejere, der vælger bestyrelsen, men vi arbejder på at øge andelen af ejervalgte kvinder i vores repræsentantskab, så det svarer til den virkelighed, vi ser ude i landbruget. Derved kan vi også øge rekrutteringsbasen til bestyrelsen, da denne udspringer af repræsentantskabet."

Vil fremsætte nyt forslag

Og selv om stole-ideen bygger på en vis portion humor – og også hos blandt andet DLG er blevet modtaget i den rette ånd - så er kampagnens mål fortsat helt alvorligt ment, lyder det fra KIB: At bidrage til et fornuftigt alternativ til lovgivning om kvoter.

Et af initiativerne er således et forslag om at komme uden om kvote-initiativer med et anderledes forslag, som man agter at præsentere ved et arrangement i Landstingssalen på Christiansborg til foråret.

- Vi plæderer for en anden løsning, nemlig at alle relevante positioner i ledelse og bestyrelser ved lov skal opslås hos Erhvervsstyrelsen, der i forvejen har registreret alle direktioner og bestyrelser, siger Gitte Maya Elsing og tilføjer:

- Det vil give alle kandidater mulighed for at søge – både kvinder og mænd – og så må det være op til virksomhedernes ejere at vælge dem, de anser for bedst egnede.

AMBU, Arla Food, LEGO, PFA, Jyske Bank, Leo Pharma, Dansk Energi, DLG, Tivoli og TDC modtog stole i forbindelse med kampagnen start midt i januar. Indtil videre er LEGO, Dansk Energi og Tivoli ikke vendt tilbage.

Den kreative drivkraft bag kampagnen hos Saatchi & Saatchi er tre kvinder: Kreativ direktør Sabine Herskind, adm. direktør Annette Piilgaard og Senior Account manager Pernille Skovgaard.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.