Alt for mange voldtægtsofre får ikke den hjælp, de har brug for. Det gør de ikke, fordi de er usikre på om det, de oplevede, faktisk var en voldtægt.

Det vil Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital nu gøre noget ved. Centret har derfor lanceret en landsdækkende oplysningskampagne – Er du i tvivl? – med Clienti som samarbejdspartner.

Center for Voldtægtsofre er ikke kun en åben, akut modtagelse for mennesker, der har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Det er også et nationalt videns- og forskningscenter, der arbejder for at øge danskernes indsigt og viden på området.

På centeret oplever man, at mange voldtægtsofre ikke henvender sig, fordi de er i tvivl. Også selvom de har alvorlige psykiske reaktioner efter overgrebet. Det samme mønster ses hos de otte øvrige centre rundt i landet.

– Ofte skyldes tvivlen, at gerningsmanden er én, man kender i forvejen. Men tvivlen kommer også af, at mange ofre er plaget af frygt, skam og skyld. Det gør det svært at bede om hjælp. Vi håber derfor, at vi med kampagnen kan øge kendskabet til centrene og få flere til at søge den hjælp, de har brug for, fortæller Sara Parding, projektleder fra Center for Voldtægtsofre.

Vi skal kunne tale om tvivlen

De sidste måneder har Clienti og Center for Voldtægtsofre arbejdet tæt sammen om kampagnen, der så dagens lys i går den 1. maj.

Kampagnen bygger på en omfattende undersøgelse af danskernes adfærd og viden på området – ikke mindst i den primære målgruppe som er kvinder mellem 15-25 år.

– Emnet har berørt os meget. Bag alle tal og statistikker ligger der personlige oplevelser og historier, der sætter voldsomme spor. Vi har derfor været mere end opsatte på at skabe en oplysningskampagne, der vil gøre en mærkbar forskel, siger Charlotte Liendgaard Vigh, Strategisk Direktør ved Clienti,.

Kampagnen ”Er du i tvivl?” adresserer tankerne, usikkerheden, frygten og tvivlen i annoncer på Facebook og Instagram, der er segmenterede og skræddersyet til den enkelte.

– Når emnet er så følsomt som voldtægt, er det afgørende at kommunikere på medier, hvor modtagerne føler sig trygge samt gøre det så vedkommende og personligt som muligt, slutter Charlotte Liendgaard Vigh.

Derudover når kampagnen ud til målgruppen via dette site samt på flush ads, busser og taxaer i 9 større byer i Danmark.  

Kampagnen, som fortsætter det næste halvandet år, er blevet gjort mulig med økonomisk hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Novo Nordisk og Østifterne.