Sammen med AOL Nordics er en gruppe af nordiske bureauprofiler gået sammen for at finde formlen, der kan sætte Norden på det kreative verdenskort.

Creative North hedder projektet, der har til formål at skabe en fælles referenceramme, som kan rette internationale brands’ øjne mod Norden og sikre fortsat tilgang af kreative talenter.

– Creative North startede som lidt af eksperiment, men har nu taget et skridt på vejen mod at gøre Norden til en international kreativ hub, siger Jakob Stigler, Managing Director for AOL Be On i Norden, ophavsmanden til projektet.

– Idéen er at skabe en motor, der kan accelerere den kreative branche i Norden som helhed og sætte det nordiske potentiale i fokus. Og det er ikke bare udlandet, der skal få øjnene op for Norden. Norden skal også have en større selvforståelse og blive mere bevidst om, hvilket aftryk regionen er i stand til at sætte globalt. 

Grundstenene til Creative North blev skabt under Cannes Lions i 2015, og siden da har en gruppe af de nordiske bureauprofiler mødtes ved flere lejligheder. Senest i maj måned mødtes gruppen til en workshop i København med formålet om at skabe en fælles forståelse af nordisk kreativitet.

Resultatet blev en række konkrete parametre, der giver Norden unikke muligheder. De inkluderer et objektivt perspektiv på det globale udtryk, stærke menneskelige egenskaber, evnen til at omsætte kulturelle iagttagelser til universelle oplevelser og ikke mindst unikke samarbejdsevner.

Ambitiøst, men ikke umuligt

Jakob Stigler er ikke bleg for at indrømme, at det er ambitiøst men ikke umuligt:

– Selvom gruppen spænder bredt hvad angår markedsposition og filosofi, er der internt i Creative North en stærk tro på, at der er mere potentiale gemt i den kreative branche på tværs af de nordiske lande.

– Ambitionen er at bygge et fundament, som skaber global nysgerrighed omkring den kreative scene i Norden. Vi ved godt, at vi ikke kan etablere en ny institution i løbet af natten, men lige nu er det vigtigste at mobilisere de nordiske bureauer om et fælles samlingspunkt og etablere den sammenhængskraft, der skal til for at lykkes.

På nuværende tidspunkt består gruppen af danske profiler som Lars Samuelsen, Uncle Grey, Søren Christensen, Robert Boisen & Likeminded, Mathias Birkvad, Crispin Porter + Bogusky, Esben Ehrenreich, Nørgaard Mikkelsen, og Kim Jong Andersen, juryformand for Danish Digital Awards samt profiler fra både Åkerstam Holst og F&B i Sverige, Hassan & Partners og Bob The Robot i Finland samt FMSB og Anorak i Norge. Planen er at udvide gruppen i takt med at projekterne tager form.

Bureauerne bør have en fælles mission

Men hvordan sikrer man, at Norden får en hovedrolle på den globale scene?

– Første skridt er at forstå, hvad der skiller os ud, når vi gør det godt. Denne del har Creative North brugt en del tid på, og næste skridt er at finde ud af, hvordan det kan sættes i spil, og hvordan branchen skal involveres, fortsætter Jakob Stigler.

– Det er klart, at det ikke er ideer, der mangler i sådan et forum, men nu er Creative North et sted, hvor der begynder at tegne sig et billede af, hvad der kunne fungere i praksis. Og der skal noget stort til at sikre et fælles udgangspunkt, som binder bureauerne til en fælles mission. Diskussionen har allerede berørt et fælles nordisk manifest og en nordisk festival for kreativitet.

Vi bør promovere de unge nordiske talenter

Derudover er Creative North overbeviste om, at det er nødvendigt at skabe et forum, der promoverer unge nordiske talenter og giver dem lyst til at blive på disse breddegrader.

Lige nu oplever branchen nemlig, at flere og flere af de bedste talenter rykker mod udlandet – og det er problematisk, hvis man netop gerne vil tiltrække internationale brands til Norden.

– Globale bureauer har i lang tid rekrutteret talenter fra Norden, men på samme måde som Norden har været et knudepunkt for erhvervelse af talenter, kunne det lige så godt være den anden vej rundt, siger Digge Zetterberg fra det svenske bureau Odh.

– De nordiske lande har en fantastisk historik i forhold til at producere kreativt arbejde af høj kvalitet samt at være ophavsland for flere globale brands og succesfulde start-ups. Derudover tilbyder Norden en høj levestandard, omfattende børnepasningsmuligheder og ikke-hierarkiske strukturer.

– Med Creative North tror jeg, at vi kan hjælpe med at sætte Norden på kortet, som et af de mest interessante steder for udvikling og erhvervelse af talenter, uddyber Digge Zetterberg.

Vi bør tænke større og turde mere

Ifølge Creative North betyder det blandt andet, at de enkelte lande skal være bedre til at tænke større og turde mere. Den kamp fører Sverige i øjeblikket, men et fælles nordisk fodslag vil gøre det nemmere at sikre et konstant flow af gode cases og give en endnu større platform, som branchen kan arbejde ud fra i fælleskab.

– I det nordiske samarbejdes ånd mener jeg helt ærligt, at det vil gavne hele den kreative branche at tale om nordisk kreativitet i en bredere forstand. Individuelt er vi alle små spillere på det globale marked, men hvis vi arbejder endnu tættere sammen, kan vi skabe en større effekt og samtidig sætte Norden på verdenskortet som kreative eksperter, siger Patronella Panerus fra Åkerstam Holst i Sverige.

Det er en udtalelse, som Søren Christensen fra danske Robert Boisen & Likeminded er enig i:

– Det har været meget givende at diskutere, hvad der gør nordisk kreativitet til noget særligt med denne imponerende gruppe af mennesker. Jeg håber, at denne proces kan være et vigtigt første skridt på rejsen mod at vise resten af verden, at vi i Norden har en masse af de rigtige ingredienser til at producere virkelig kreativ problemløsning.

Det nordiske mind-set tør udfordre

Gruppen bag Creative North har mødtes flere gange i løbet af det sidste halvandet år, og her er alle enige om, at vi i Norden er i stand til at spille med musklerne.

For netop det at tage chancer, udfordre og gå alternative veje for at konkurrere mod de store lande og globale aktører er er en del af den nordiske DNA, som har vist sig at være effektivt på den globale scene.

Det er netop denne nordiske ingrediens, som Creative North gerne vil bringe til bordet på globalt plan. Og det er vigtigere end aldrig før, særligt fordi mobil og video er to områder i massiv vækst både i forhold til forbrugeradfærd og mediekampagner. Og det kræver nye former for kreativitet på tværs af kloden.

– En af de ting, vi alle sammen er enige om, er, at vi bringer en vis frygtløshed og ligefremhed til bordet. Selvom det umiddelbart ikke virker som det bedste grundlag for at skabe sociale relationer, fortæller virkeligheden en anden historie, fortæller Jakob Stigler og fortsætter:

– I Norden er vi eksperter i at opbygge ægte relationer, fordi vi involverer os og sætter stor pris på at have tætte personlige relationer. Det er i vores DNA at samarbejde og kombineret med vores evne til at skabe autentisk indhold, er vi i stand til at tiltrække globale brands. Vi formår at skabe en boutique-følelse på et globalt plan med vores nordiske brutale ærlighed og personlighed som spydspids.

Syretesten i New York

For et par uger siden tog folkene til New York for at teste de iagttagelser og tanker, der blev diskuteret under workshoppen i maj. I New York mødte gruppen blandt andet David Bell, Senior Advisor hos AOL, der er verdenskendt for sit arbejde i den kreative branche.

Også Jimmy Maymann, President of Content and Consumer Brands hos AOL, bidrog med sit syn på de globale mediers udvikling, herunder muligheder og udfordringer, branchen står over for i fremtiden. Creative Norths tanker blev også delt med Brian Hovis, Global Head of Digital Marketing fra Citibank.

Selvfølgelig lagde Creative North også vejen forbi Claus Meyers restaurant Agern, som er et af de bedste eksempler på, hvordan man kan få internationale øjne til at hvile på Norden og gøre nordiske dyder til en eksportvare.

Og netop Claus Meyer er en stor inspiration for Creative Norths ambitioner om at rette internationale øjne mod det kreative Norden. Men lige som kokkene kan også bureauerne sagtens gøre mere for at rette fokus mod Norden, for også her handler det om mennesker, samarbejde og muligheden for at tænke anderledes i flok. Og alle interesserede er inviteret med til festen.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er meget inspirerede af det renommé, dansk gourmet har formået at opbygge omkring innovation samt den måde, New Nordics gjort sig selv til et uundgåeligt navn på den gastronomiske verdensscene.

– Sidstnævnte har især været drevet af et kollegialt fælleskab. Det har øget kvaliteten og accelereret læring og visioner til det niveau, vi har i dag, hvor hele verden bruger Norden som hub for kulinariske karrierespring. Og det er netop det, vi gerne vil skabe i den kreative branche med Creative North, siger Jakob Stigler.

Derudover var målet med turen at komme endnu tættere på konkrete mål for, hvordan Creative North kan trække lange blikke mod de nordiske lande. Og der er da også allerede lagt konkrete aktiviteter på bordet for 2017.

Ifølge gruppen bliver 2017 et afgørende år, hvor intentionerne skal føres ud i livet.

– Det er utopisk at tro, at der vil ske store forandringer med det samme, men vore forhåbninger er, at vi kan nå dertil, hvor der i Norden skabes en fælles referenceramme. Både i forhold til hvad det vil sige at være nordisk, når det drejer sig om at lykkedes med kreativitet, og hvad Norden kan tilbyde kunder og talenter.

– Hvis det også lykkes at skabe nysgerrighed omkring denne nordiske sammenslutning internationalt, er fundamentet på plads til fremtidens klynge for kreativ kommunikation, slutter Jakob Stigler