Snart bliver de første teltpæle til det ikoniske orange telt hamret i jorden på Dyreskuepladsen i Roskilde, og mere end 130.000 gæster og frivillige glæder sig til festivalens frirum af fællesskab, musikoplevelser, campingfest, tis i hegnet og masser af hormoner i luften.

Men også i et frirum opstår der helt naturligt en masse gråzoner, og det tager en ny kampagne, udviklet og eksekveret af det kreative bureau Volume, fat på.

For hvornår er det hele grænseoverskridende fantastisk? Og hvornår er det bare grænseoverskridende.

Roskilde Festival har gennem flere år i samarbejde med en række organisationer drevet en indsats mod krænkende adfærd, men i år er første gang indsatsen understøttes af en decideret bureau-udviklet kampagne.

- Roskilde Festival er et fantastisk frirum, men det kan også være svært at navigere i og vi oplever desværre også, at grænser bliver overtrådt – nogle gange med frirummet som ”undskyldning”. Derfor har vi i de seneste år haft et særligt fokus på adfærd på pladsen og respekten for frirummet, siger Christina Bilde, der er talskvinde & strategisk kommunikationschef for Roskilde Festival.

Særlige kompetencer

Kampangen baserer sig på grundigt samarbejde med bl.a. Sex & Samfund, Amnesty International, DareGender, AskovFonden og Dansk Kvindesamfund.

Og Roskilde Festival var ikke i tvivl om, at der skulle særlige kompetencer til hos det bureau, der skulle løfte opgaven:

- Da vi besluttede os for at gå ud med en decideret kampagne, var det afgørende, at vores bureau forstod festivalen, vores deltagere og alle de ritualer, der knytter sig festivalen. At de havde abstraktionsniveau og respekten til at lytte til og indgå i præcise dialoger med vores indsats-partnere og frivillige, siger Chritina Bilde og tilføjer:

- Samtidig skulle de selvfølgelig have kompetencerne til at omsætte det til effektiv, autentisk samtaleskabende kommunikation på tværs af alle de mange kontaktpunkter, vi har med vores deltagere og i bredere perspektiv med unge generelt.

Man spiller da kort om sex?

Skåret ind til benet bestod opdraget i følgende: Gør noget, der får festivalgæsterne til at tale sammen om de her svære emner, og hjælp dem til de rette samtaler.

Løsningen blev en kampagne, der under parolen ”Orange Together - Exploring lols, love, lust & limits” tager fat på en lang række genkendelige gråzoner gennem konkrete spørgsmål. 

Øjeblikke hvor krænkende situationer kan opstå, men som også kan afværges, hvis vi bliver bedre til forstå hinanden.  

Kampagnen bliver eksekveret på tværs af Roksilde Festival og samarbejdspartnernes sociale kanaler før og under festivalen, får en prominent plads i Orange Press og programbog, vil indtage festivalpladsen på storskærme og bannere - og rummer en omfattende, koordineret redaktionel indsats. 

Centralt i kampagnen står et af Volume til lejligheden udviklet kortspil, der via 36 spørgsmål og 36 svar skal få festivalgæsterne til at diskutere og reflektere over de samme scenarier, de møder i den brede kommunikation. 

Der skal sættes ord på

Det er vigtigt for Roskilde Festival og bureauetat inddrage gæsterne i spil og dialog, der handler om respekt for fælleskabet og andres grænser på og uden for festivalen. 

- Fra vores dialog med festivalen og partnerne ved vi, at især de yngre festivalgæster mangler anledninger og faktisk også sproget til at tale om gråzonerne, og hvordan man manøvrerer i dem. Vi havde derfor en klar opgave i at introducere både gråzone-situationerne og anvise mulige reaktioner og handlinger, der knyttede sig til situationerne. Få sat ord på, siger Jesper Mikkelsen, der er CSO hos Volume, og tilføjer:

- Vi ved også at de unge primært socialiseres gennem de nære fællesskaber – at venne-gruppen og de andre i campen betyder mere end alverdens velmenende envejskommunikation. Så vi måtte finde en løsning, der aktiverede de unge selv, skabte samtale rundt omkring på campingpladsen og i teltene. Så debatten ikke udspiller sig mellem festival og gæsterne, men mellem gæsterne selv med festivalen som katalysator.

I løbet af festivalen vil 120 frivillige fra Amnesty International, DareGender, Sex & Samfund, Dansk Kvindesamfund, Askovfonden og festivalen selv elv opsøge festivalgæsterne i deres camps, tale med dem og spille spillet med dem.

Besøg kampagnesitet her og se film herunder.